برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1310 100 1

as far as the eye can see


تاچشم کارمیکند

معنی کلمه as far as the eye can see به انگلیسی

as far as the eye can see
• reference to a vast region or view

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as far as the eye can see
کلمه : as far as the eye can see
املای فارسی : از فر تاه ع‌ه کان سعه
اشتباه تایپی : شس بشق شس فاث ثغث زشد سثث
عکس as far as the eye can see : در گوگل

آیا معنی as far as the eye can see مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )