برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - if - on - cue

as if on cue

as if on cue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بامداد
این عبارت زمانی به کار می رود که بخواهید بگویید که یک اتفاق همانطور که انتظار می رفته رخ داده یا درست به موقع رخ داده.
مهدی
سر بزنگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as if on cue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )