برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - it - stand

as it stand

as it stand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افراسیابی
همانطور که به نظر میرسد ، همانطور که مشاهده میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as it stand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )