برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

as many


بر حسب اتفاق، اتفاقا، تصادفا، به همان شمار

واژه as many در جمله های نمونه

1. Sixteen times as many men are colour-blind as women.
[ترجمه ترگمان]شانزده مرتبه چون بسیاری از مردان مانند زنان نابینا هستند
[ترجمه گوگل]شانزده برابر بیشتر مردان به عنوان زنان کور رنگی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I don't feel the cold as badly as many people.
[ترجمه ترگمان]من هم به اندازه بسیاری از مردم احساس سرما نمی‌کنم
[ترجمه گوگل]من به عنوان بسیاری از مردم سرد را احساس نمی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. New drivers have twice as many accidents as experienced drivers.
[ترجمه Samaa] رانندگان جدید دو برابرِ رانندگان باتجربه، تصادف میکنند.
|
[ترجمه ترگمان]رانندگان جدید دو برابر رانندگان باتجربه هستند
[ترجمه گوگل]رانندگان جدید دارای دو بار بیشترین حادثه به عنوان رانندگان با تجربه هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی عبارات مرتبط با as many به فارسی

به همان شمار، هر چند تا که، هر تعداد که، همانقدر، که هر چندتا
سد چندان، صد برابر

معنی کلمه as many به انگلیسی

as many as one can shake a stick at
• very many, a great number
twice as many
• two times as much, double

as many را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as many
کلمه : as many
املای فارسی : از معنی‌
اشتباه تایپی : شس ئشدغ
عکس as many : در گوگل

آیا معنی as many مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )