برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1314 100 1

as much again


هر چند تا که، هر تعداد که، دو برابر، دوبار، همان قدر

واژه as much again در جمله های نمونه

1. This shirt cost me as much again as the last one I bought.
[ترجمه ترگمان]این پیرهن دوباره به اندازه آخرین باری که خریدم، تموم شد
[ترجمه گوگل]این پیراهن به من همان مبلغی را که من خریداری کردم، هزینه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They are paid half as much again as we are.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به اندازه ما نصف پول را پرداخت کرده‌اند
[ترجمه گوگل]آنها همانطور که هستند، به نصف بیشتر می پردازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I am as much again to cost.
[ترجمه ترگمان]من باز هم به اندازه کافی پول دارم
[ترجمه گوگل]من هم همینطور هزینه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The cost is about half as much again as it was two years ago.
[ترجمه ترگمان]این هزینه تقریبا به اندازه دو سال پیش است
[ترجمه گوگل]هزینه آن تقریبا نصف است که دو سال پیش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

as much again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
مقدار اضافی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as much again
کلمه : as much again
املای فارسی : از موسه اگین
اشتباه تایپی : شس ئعزا شلشهد
عکس as much again : در گوگل

آیا معنی as much again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )