برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - noted - above

as noted above

as noted above را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
فوق الذکر؛ همانطور که در بالا اشاره شد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as noted above مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )