انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1012 100 1

aseptic

تلفظ aseptic
تلفظ aseptic به آمریکایی/ˌeɪˈseptɪk/ تلفظ aseptic به انگلیسی/ˌeɪˈseptɪk/

معنی: ضد عفونی برای عمل جراحی، ضدعفونی شده، بی گند
معانی دیگر: گند زدوده، سترون، پالوده، بی پلشت

بررسی کلمه aseptic

صفت ( adjective )
مشتقات: aseptically (adv.)
(1) تعریف: free of bacteria or germs that cause disease or decay.
مشابه: antiseptic, sanitary

- The area of skin should be aseptic before giving the injection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] قبل از تزریق، سطح پوست باید aseptic باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بعد از تزریق، ناحیه پوست قبل از تزریق، باید از بین رفته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: acting to prevent infection.

- He rubbed the skin with an aseptic solution.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او پوست را با محلول aseptic مالش داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او پوستی را با یک راه حل آشفتگی مالش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: pale or unenthusiastic.

- The receptionist gave me an aseptic greeting, barely even looking up from her schedule book.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] متصدی پذیرش به من سلام و احوال پرسی کرد، حتی به سختی از کتاب برنامه او بالا را نگاه می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] منصور به من یک تبریک عید فصح داد، تقریبا حتی از کتاب برنامه او نگاه کردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The film received an aseptic reception from the critics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این فیلم استقبال گرمی از منتقدان دریافت کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] این فیلم از منتقدان پذیرایی بی نظیری دریافت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه aseptic در جمله های نمونه

1. Ideals are not formed in an aseptic vacuum, but in the chemical brew of interacting personal lives and events.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آرمان در خلا aseptic شکل نمی‌گیرد، بلکه در ترکیب شیمیایی زندگی شخصی و وقایع زندگی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایده آل ها در یک خلاء آسپتیک شکل نمی گیرند، بلکه در اثر شیمیایی زندگی و وقایع شخصی تعامل می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Employs aseptic techniques in different situations.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از تکنیک‌های aseptic در موقعیت‌های مختلف
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکنیک های آسپتیک در شرایط مختلف استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The morality of aseptic rationalism has superseded that of spiritual regeneration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اخلاق خردگرایی (aseptic)جایگزین تجدید حیات معنوی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اخلاق عقل گرایی آسپتیک، آن را از بازسازی معنوی جایگزین کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Aseptic boxes of fruit juices or plastic containers of prepared beverages can be frozen to serve double duty in the cooler.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جعبه‌های aseptic آب‌میوه و یا ظروف پلاستیکی تهیه‌شده از نوشیدنی‌های تهیه‌شده را می توان منجمد کرد تا به عنوان وظیفه دوگانه در کولر استفاده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جعبه های آب آشامیدنی از آب میوه ها و یا ظروف پلاستیکی نوشیدنی های آماده شده می تواند برای خدمت دوبار در یخ زده یخ زده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Wound healing should be promoted by adherence to aseptic technique.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بهبود زخم باید با پیروی از تکنیک aseptic ارتقا داده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بهبود زخم باید با پیروی از روش آسپتیک ارتقا یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Aseptic techniques require sterile equipment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های aseptic به تجهیزات استریل نیاز دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکنیکهای آسپتیک به تجهیزات استریل نیاز دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. This paper deals with aseptic germination, proliferation culture, plumule elongation and root inducing in tissue culture of Leucadendron floridum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله با جوانه زنی، فرهنگ تکثیر، طویل شدن plumule و تحریک ریشه‌ای در فرهنگ بافت of floridum سر و کار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اين مقاله به منظور جوانه زني آسپتيک، کشت تکثير، انقباض ساقه و القاء ريشه در کشت بافت لوکادندرون فلوريدوم مورد بررسي قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The former include AIDS-dementia complex, HIV related seizures, aseptic meningitis, distal symmetric sensory polyneuropathy, primary HIV induced headache etc.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اولی شامل بیماری ایدز - جنون، حملات مربوط به HIV، مننژیت حسی متقارن، polyneuropathy حسی متقارن، سردرد و غیره می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نخستین آنها عبارتند از: پیچیدگی ایدز، زوال عقل، تشنجات مرتبط با HIV، مننژیت آسپتیک، polyneuropathy حسی متقارن ديستال، سردرد ناشی از ابتلا به اچ آی وی و غیره
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Aseptic loosening of artificial joint is the important factor affecting the in - service life of prosthetic replacement.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شل شدن مفاصل مصنوعی عامل مهمی است که بر زندگی روزمره جایگزین مصنوعی تاثیر می‌گذارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شل شدن آسپتیک مفصل مصنوعی عامل مهمی در زندگی عمر جایگزینی پروتز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. To obtain aseptic soybean seedlings, wide soybean and cultivated soybean were asepticized using HgCl 2 and NaClO.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای به دست آوردن aseptic دانه سویا، سویا پهن و سویا کشت شده با استفاده از HgCl ۲ و NaClO مورد استفاده قرار گرفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای به دست آوردن نهال سویا آسپتیک، سویا و سویا کشت شده با استفاده از HgCl2 و NaClO آشامیدنی شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The processing technology for wild Vaccinium Vitis-idaeal, the aseptic treatment and refrigeration of the juice and the development of the juice drink were described in detail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فن‌آوری پردازش برای Vaccinium wild - idaeal، درمان aseptic و خنک سازی عصاره و توسعه آب آب‌میوه به طور مفصل توضیح داده شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فن آوری پردازش واکسن ویتامین ویتامین، و درمان آسپتیک و تبرید آب و توسعه نوشیدنی آب، در جزئیات توضیح داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Objective to approach method to treat the refractory aseptic impetiginous dermatosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف از این روش، برخورد با روش refractory impetiginous refractory می‌باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف روش روان درماني درماتوز اپي تيگنين آسپتيک مقاوم به درمان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Using aseptic technique, inoculate all plates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با استفاده از تکنیک aseptic، همه بشقاب‌ها را امتحان کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از روش آسپتیک، تمام صفحات را آلوده سازید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Pseudocyst of Auricle is a kind of proliferative aseptic inflammation with exudate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Pseudocyst of نوعی التهاب proliferative aseptic با exudate است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Pseudocyst Auricle یک نوع التهاب آسپتیک proliferative با اکستوات است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Symptomatic, primary HIV-1 infection is generally characterised by a mononucleosis-like illness, with or without aseptic meningitis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]symptomatic، بیماری اولیه HIV - ۱ عموما با یک بیماری mononucleosis مانند یا بدون مننژیت مشخص می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علائم اولیه اولیه ابتلا به HIV-1 به واسطه بیماری مونونوکلئوز مانند با مننژیت آسپتیک یا بدون آن مشخص می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف aseptic

ضد عفونی برای عمل جراحی (صفت)
antiseptic , aseptic
ضدعفونی شده (صفت)
aseptic
بی گند (صفت)
aseptic

معنی aseptic در دیکشنری تخصصی

aseptic
[عمران و معماری] بی گند - گندزدایی شده
[زمین شناسی] بی گند ، گند زدایی شده
[صنایع غذایی] پرکردن بهداشتی: موقعیکه غذا جامد یا مایع در قوطی استرلیزه میشود.
[بهداشت] روش بی پلشت

معنی کلمه aseptic به انگلیسی

aseptic
• uncontaminated, uninfected
• something such as a wound or a dressing that is aseptic is clean and free from germs; a medical term.

aseptic را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی asepticنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aseptic
کلمه : aseptic
املای فارسی : اسپتیک
اشتباه تایپی : شسثحفهز
عکس aseptic : در گوگل


آیا معنی aseptic مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )