برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

aspirational

معنی کلمه aspirational به انگلیسی

aspirational
• of or characterized by aspiration; characterized by inhalation and/or exhalation; pertaining to ambition or desire; pertaining to a letter or sound pronounced with a breath of air (i.e. h)

aspirational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عادل چایچیان
دل به خواه، به کام دل، آرزویی، هوسی
عادل چایچیان
Aspirational به معنی اختیاری در مقابل Mandatory به معنی اجباری و الزامی
سجاد صالحی
آرمان گرایانه

تدوین دستورالعمل های آرمان گرایانه = creating aspirational guidelines

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی aspirational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )