برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

assault aircraft


هواپیمای هجومی

assault aircraft را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی assault aircraft
کلمه : assault aircraft
املای فارسی : اسولت ایرکرفت
اشتباه تایپی : شسسشعمف شهقزقشبف
عکس assault aircraft : در گوگل

آیا معنی assault aircraft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )