برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1355 100 1

assuming

/əˈsuːmɪŋ/ /əˈsjuːmɪŋ/

معنی: لافزن، خود رای، متکبر، خود بین، از خود راضی، خود سر
معانی دیگر: پرمدعا، پرتوقع، زیاده خواه

بررسی کلمه assuming

صفت ( adjective )
• : تعریف: showing presumption or arrogance.
متضاد: unassuming
مشابه: free, overconfident

واژه assuming در جمله های نمونه

1. an assuming friend is one who expects more than his due
دوست پرمدعا کسی است که بیش از حد خود طلب می‌کند.

2. The country's industry is assuming a new aspect.
[ترجمه ترگمان]صنعت کشور یک جنبه جدید را به خود گرفته‌است
[ترجمه گوگل]صنعت کشور در حال پیشبرد یک جنبه جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. assuming it true, what should we do now?
[ترجمه ترگمان]اگر این حقیقت داشته باشه، حالا باید چکار کنیم؟
[ترجمه گوگل]فرض بر این درست است، چه باید بکنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You can pay by cheque, assuming of course you have a valid cheque card.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید با چک پرداخت کنید، با این فرض که یک کارت چک معتبر دارید
[ترجمه گوگل]شما می توانید با چک چک کنید، البته فرض کنید یک کارت اعتباری معتبر دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I am assuming that the present situation is going to continue.
[ترجمه ترگمان]من فرض می‌کنم که وضعیت فعلی ا ...

مترادف assuming

لافزن (اسم)
assuming , boaster , gabber , bouncer , braggart , bragger , idol , gascon , larrikin
خود رای (صفت)
absolute , opinionated , overconfident , wayward , presumptuous , headstrong , obstinate , arrogant , assuming , presuming , willful , froward , peremptory , overweening , self-assertive , self-opinionated , self-assured , self-confident
متکبر (صفت)
perky , arrogant , proud , haughty , conceited , swaggering , imperious , assuming , assumptive , disdainful , high-handed
خود بین (صفت)
presumptuous , vain , arrogant , egocentric , smug , assuming , bumptious , stuck-up
از خود راضی (صفت)
presumptuous , smug , assuming , bumptious , cocky , overbearing , complacent , presuming , self-complacent , self-satisfied , self-pleased
خود سر (صفت)
resistant , opinionated , overconfident , wayward , presumptuous , headstrong , intractable , assuming , presuming , willful , intrepid , fearless , froward , untoward , overweening , self-assertive , self-opinionated , self-assured , self-confident

معنی کلمه assuming به انگلیسی

assuming
• presumptuous, arrogant, haughty, conceited
• supposing, taking for granted; appropriating, adopting
• you use assuming or assuming that when you are supposing that something is true, so that you can think about what the consequences would be.
assuming responsibility
• taking responsibility, taking accountability
assuming that
• under the premise that, supposing that

assuming را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدامین دغاقله
با فرض اینکه
فرض کنیم
عاطفه موسوی
مستلزم
میلاد علی پور
با این فرض که، با این احتمال که
زهرا فاضلی
فعل است و صفت ندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی assuming
کلمه : assuming
املای فارسی : اسومینگ
اشتباه تایپی : شسسعئهدل
عکس assuming : در گوگل

آیا معنی assuming مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )