انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 990 100 1

asteroid

تلفظ asteroid
تلفظ asteroid به آمریکایی/ˈæstəˈrɔɪd/ تلفظ asteroid به انگلیسی/ˈæstərɔɪd/

معنی: شهاب آسمانی، خرده سیاره، ستارک، نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد، ستاره مانند، شبیه ستاره، ستارهای
معانی دیگر: ستاره سان (مانند ستاره ی دریایی)، (نجوم - سیاره های کوچکی که مدار اکثرشان بین مریخ و مشتری و قطر آنها بین یک تا هزار کیلومتر است) ستارک، اخترچه، سیارک، اخترواره، درجمع نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد، سیارات صغار مابین مری  و مشتری، شهاب اسمانی

بررسی کلمه asteroid

اسم ( noun )
مشتقات: asteroidal (adj.)
• : تعریف: any of thousands of celestial bodies with diameters between one and five hundred miles that revolve around the sun in orbits that lie mostly between the orbits of Jupiter and Mars; planetoid.

- Most asteroids in our solar system are located in what is called the asteroid belt.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بیشتر خرده سیاره‌ها در منظومه شمسی در چیزی واقع شده‌اند که کمربند سیارک‌ها نامیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بیشتر سیارک ها در سیستم خورشیدی ما در آنچه که کمربند سیارک نامیده می شود قرار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه asteroid در جمله های نمونه

1. There is an asteroid on a collision course with the Earth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک خرده سیاره در یک مسیر برخورد با زمین وجود دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک سیارک در یک برخورد با زمین وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The largest asteroid is Ceres, which is about a quarter the size of the moon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بزرگ‌ترین سیاره سرس، که حدود یک چهارم اندازه ماه است، است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بزرگترین سیارک Ceres است که حدود یک چهارم اندازه ماه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A spacecraft returning from an asteroid is not limited to carrying water.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سفینه فضایی که از یک خرده سیاره برمی گردد به حمل آب محدود نمی‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک فضاپیما که از یک سیارک باز می شود، به حمل آب محدود نمی شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The importance of Spacewatch and other asteroid search programs becomes more evident as we learn more about the impact hazard.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اهمیت Spacewatch و دیگر برنامه‌های جستجوی خرده سیاره‌ها، وقتی بیشتر در مورد خطرات ضربه یاد می‌گیریم، آشکارتر می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اهمیت Spacewatch و سایر برنامه های جستجو سیارک بیشتر آشکار می شود، زیرا بیشتر درمورد خطر تاثیر می گیریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Hundreds of asteroid spectra have been compared with laboratory reflection spectra of meteorites and pure mineral samples.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صدها طیف خرده سیاره‌ها با طیف‌های انعکاس آزمایشگاهی of و نمونه‌های معدنی خالص مقایسه شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صدها طیف سیارک با طیف های بازتاب آزمایشگاهی شهاب سنگ ها و نمونه های معدنی خالص مقایسه شده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Were this asteroid to hit an ocean, it would create massive tidal waves that would roar far inland on all continents.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر این خرده سیاره به یک اقیانوس برخورد کرده باشد، امواج عظیم جزر و مدی را تشکیل می‌دهند که در سراسر قاره به سوی خشکی حرکت کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این سیارک برای برخورد با یک اقیانوس، موج می زد موج های شدید جزر و مدی که در تمام قاره ها به سرزمین مادری تبدیل می شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Unfortunately, determining the physical properties of an asteroid be-fore its impact is quite challenging.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفانه مشخص کردن ویژگی‌های فیزیکی یک خرده سیاره، بعد از تاثیر آن بسیار چالش برانگیز است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متاسفانه، تعيين خواص فيزيکي يک سيارک قبل از تأثير آن کاملا چالش برانگيز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The spectral classes established by asteroid observers are based on the colors and total reflectivity of their targets.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کلاس‌های طیفی که توسط ناظران خرده سیاره‌ها ایجاد شده‌اند براساس رنگ‌ها و بازتاب کل اهداف آن‌ها می‌باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کلاس های طیفی که توسط ناظران سیارک ایجاد شده براساس رنگ و بازتابی کامل اهداف آنها است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. But some, including Eros, wander out of the asteroid belt and into the inner solar system during each orbit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما برخی از آن‌ها، از جمله اروس، از کمربند سیارکی به درون منظومه شمسی و در طول هر مدار چرخش می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما بعضی از آنها، از جمله اریس، در طول هر مدار از کمربند سیارکی و به منظومه شمسی منظره سرگردان می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Therefore a carbonaceous asteroid, although unlikely, can not be ruled out as an explanation of the Tunguska event.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین یک خرده سیاره کربنی، با این که بعید به نظر می‌رسد، نمی‌تواند به عنوان توضیحی از رویداد Tunguska شناخته شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، یک سیارک کربنیک، اگر چه بعید است، نمی تواند به عنوان یک توضیح از رویداد Tunguska منع شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The asteroid flew within 10000 miles of Earth, which astronomers considered a near miss.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ستاره در حدود ۱۰۰۰۰ مایل از زمین پرواز کرد که ستاره شناسان در آن یک مکان نزدیک را مورد توجه قرار دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیارک در عرض 10000 مایل از زمین پرواز کرد، که اخترشناسان آن را در معرض دید قرار دادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The pictures were taken during the spacecraft's 25-minute flyby of the asteroid.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این تصاویر در طول پرواز ۲۵ دقیقه‌ای فضا پیما به پرواز درآمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تصاویر در طول 25 دقیقه پرواز سیارک فضاپیما گرفته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Ninety-nine out of a hundred wildcatters went broke or crazy or both and abandoned their last asteroid with the equipment in situ.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نود و نه نفر از صد نفر از آن‌ها جدا شدند یا دیوانه شدند یا هر دو آخرین خرده سیاره خود را با تجهیزات در محل رها کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نود و نه صد از متخلخل متلاشی شد و یا دیوانه و یا هر دو و آخرین سیارک خود را با تجهیزات در محل کنار گذاشته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Finally the day arrived when they were ready to begin loading the asteroid for the trip.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سرانجام روزی رسید که آماده بودند که خرده سیاره را برای سفر شروع کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نهایت روز هنگامی که آنها برای بارگیری سیارک برای سفر آماده بودند، وارد شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Much water has been lost for ever from Mars, blasted into space by comet and asteroid impacts.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آب زیادی برای همیشه از مریخ از دست رفته‌است و توسط ستاره دنباله‌دار و تاثیرات سیارک به فضا پرتاب شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آب مایع برای همیشه از مریخ ناپدید شده است، که توسط برخورد دنباله دار و سیارک به فضا منفجر شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف asteroid

شهاب آسمانی (اسم)
asteroid
خرده سیاره (اسم)
asteroid
ستارک (اسم)
asteroid , planetoid
نوعی اتشبازی که شکل ستاره دارد (اسم)
asteroid
ستاره مانند (صفت)
stellate , asteroid
شبیه ستاره (صفت)
stellar , astral , asteroid
ستارهای (صفت)
astral , asteroid , planetary , starry , sidereal

معنی کلمه asteroid به انگلیسی

asteroid
• small object that orbits the sun
• an asteroid is one of the very small planets that move around the sun.
asteroid belt
• ring of asteroids orbiting the sun between mars and jupiter (astronomy)

asteroid را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی asteroid

زهرا ٢٣:١٤ - ١٣٩٦/١١/٢٣
کمربند سیارکی
|

👑marta👑 ١٩:٣٤ - ١٣٩٧/١١/٢٤
شهاب سنگ
|

Amir KHAN ١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
asteroid سیارک
larg asteroid میشه planetoids که میشه سیاره
نکته: asteroid در منظومه شمسی قرار دارد و بین مارس و ژوپیتر به فراوانی دیده شده است .
|

ebitaheri@gmail.com ٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٣
ستاره‌نما ، سیاره‌نما
|

پیشنهاد شما درباره معنی asteroidنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صادق > برسلان
Dokhtare koli > Ladder
محمد قلی پور > it's not as if
> Ski poles
مصطفی لطفی > تولوا
مهیار تفوق > bioflocculation
DASY > caption
محمد ثابتی > boyka

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی asteroid
کلمه : asteroid
املای فارسی : آسترید
اشتباه تایپی : شسفثقخهی
عکس asteroid : در گوگل


آیا معنی asteroid مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )