انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1090 100 1

astronomic

تلفظ astronomic
تلفظ astronomic به آمریکایی/ˌæstrəˈnɒmɪk/ تلفظ astronomic به انگلیسی/ˌæstrəˈnɒmɪk/

معنی: نجومی، وابسته به علم هیئت، بی شمار
معانی دیگر: عظیم

واژه astronomic در جمله های نمونه

1. As the astronomic navigation developing, the hardware and software in star sensor is improved very quickly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همان طور که اکتشافات نجومی در حال توسعه هستند، سخت‌افزار و نرم‌افزار در سنسور ستاره خیلی سریع بهبود می‌یابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با پیشرفت ناوبری نجوم، سخت افزار و نرم افزار در سنسور ستاره به سرعت پیشرفت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. It refers to special astronomic events that will happen in 20
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن به رخدادهای نجومی خاصی اشاره دارد که در ۲۰ اتفاق خواهند افتاد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این اشاره به رویدادهای ویژه نجومی است که در 20 سال اتفاق می افتد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. To measure astronomic distances one takes as a unit that distance which light travels in a year.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] برای سنجش فاصله های نجومی ،واحدی که که میتوان بعنوان نمونه در نظر گرفت ، فاصله ای است که نور در مدت یکسال می پیماید.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای اندازه‌گیری فاصله نجومی، فرد به عنوان یک واحد از مسافتی که نور در یک سال از آن عبور می‌کند، طول می‌کشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای اندازه گیری فاصله های نجومی یک واحد به عنوان فاصله ای است که نور در یک سال می گذرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The ancient astronomic observatory, about 80 kms northeast of Skopje, is more than 000 years old.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] رصدخانه نجوم باستانی، در حدود 80 کیلومتری شمال شرقی اسکوپیه، بیش از 000 سال قدمت دارد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رصدخانه ستاره‌شناسی باستانی، در حدود ۸۰ کیلومتری شمال شرقی اسکوپیه، بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رصدخانه نجوم باستانی، حدود 80 کیلومتری شمال شرقی اسکوپیه، بیش از 000 سال است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This week there were two big developments in astronomic science.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این هفته دو تحولات بزرگ در علم نجومی رخ داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این هفته دو پیشرفت بزرگ در علم نجوم وجود داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. For the astronomic navigation research, it is required to develop an all-sky autonomous star-field identification simulation system based on CCD star sensor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای تحقیق پیمایش (نجومی)، لازم است که یک سیستم شبیه‌سازی شناسایی می‌دانی سراسری - star مبتنی بر حسگر ستاره CCD ها را توسعه دهیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای تحقیقات ناوبری نجومی، لازم است که یک سیستم شبیه سازی شناسایی ستاره ای مستقل از آسمان بر اساس سنسور ستاره CCD ایجاد شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Eclipse is a very intriguing astronomic phenomenon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کسوف یک پدیده نجومی بسیار جذاب است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گرفتگی یک پدیده نجومی بسیار جذاب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The results show that the model can analyze the change of tidal level influenced by astronomic tide and typhoon together and fit for the request of storm surge forecast.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند تغییر سطح جزر و مد تحت‌تاثیر جزر و مد دریا را تجزیه و تحلیل کند و برای درخواست پیش‌بینی موج طوفان مناسب باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که این مدل می تواند تغییرات سطح جزر و مد را تحت تأثیر نواحی نجوم و توفان را با هم انجام دهد و برای درخواست پیش بینی جریان طوفان مناسب باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. London has just hosted the annual Frieze Art Fair, which has become synonymous with the big-spending rich and super-rich as they pay astronomic sums for choice paintings and sculptures.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لندن فقط میزبان نمایشگاه سالانه هنر Frieze است، که مترادف با ثروتمندان ثروتمند و فوق‌العاده ثروتمند شده‌است چون آن‌ها ارقام نجومی را برای نقاشی‌ها و sculptures انتخاب می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لندن فقط میزبان نمایشگاه هنرهای رزمی Frieze است که مترادف با هزینه های غنی و غنی غول پیکر است، زیرا آنها مبلغ نجومی را برای نقاشی ها و مجسمه های انتخابی پرداخت می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The environmental impact of this population increase is bound to be astronomic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تاثیرات محیطی این افزایش جمعیت محدود به نجومی نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تاثیرات زیست محیطی این جمعیت افزایش ناچیز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Finally, it is suggested that the occurrence time of Tangshan earthquake was probably associated with the current astronomic conditions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نهایت، پیشنهاد می‌شود که زمان وقوع زلزله Tangshan احتمالا مربوط به شرایط نجومی کنونی باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نهایت، پیشنهاد شده است که زمان وقوع زلزله تانگشان احتمالا با شرایط فعلی نجوم مرتبط است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This is a useful device for business presentations and astronomic purposes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک وسیله مفید برای ارایه‌های تجاری و اهداف نجومی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک دستگاه مفید برای ارائه کسب و کار و اهداف نجومی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In order to study recent developing status of measuring technology of distance, the measuring methods of distance in various scales from astronomic to microcosmic are summarized.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به منظور مطالعه وضعیت توسعه اخیر سنجش فن‌آوری فاصله، روش‌های اندازه‌گیری فاصله در مقیاس‌های مختلف از نجومی تا microcosmic به طور خلاصه بیان شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به منظور مطالعه وضعیت توسعه اخیر فناوری اندازه گیری فاصله، روش اندازه گیری فاصله در مقیاس های مختلف از نجوم به میکرو کرومیک خلاصه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. For over two years, I continued to forecast that El Nino was on the way from my astronomic calculations.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای بیش از دو سال، من پیش‌بینی کردم که آل نینو در مسیر محاسبات نجومی من قرار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای بیش از دو سال، من پیش بینی کردم که ال نینو در محاسبات نجومی من قرار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف astronomic

نجومی (صفت)
planetary , sidereal , astronomic , astronomical
وابسته به علم هیئت (صفت)
astronomic , astronomical
بی شمار (صفت)
numerous , astronomic , astronomical , countless , myriad , innumerable , multitudinous , uncounted , populous , incomputable , umpteenth , umpteen , measureless , unnumbered

معنی astronomic در دیکشنری تخصصی

astronomic
[ریاضیات] نجومی، هیئتی
[زمین شناسی] عرض جغرافیایی نجومی عرض جغرافیایی یا زاویه بین صفحه استوای نجومی وخط شاقول در یک نقطه مورد نظر بر روی سطح کره زمین؛ زاویه بین صفحه افق و محور چرخش کره زمین. این زاویه نشان دهنده عرض جغرافیایی است که حاصل مستقیم مشاهدات بر روی اجرام آسمانی می باشد. وقتی که ازلحاظ اشتباهات ایستگاهی تصحیح شود، تبدیل به عرض جغرافیایی ژئودزی می شود.
[زمین شناسی] نصف النهار نجومی خطی برروی سطح کره زمین که دارای طول جغرافیایی یا نجومی مشابه در هر نقطه است. این یک خط نامنظم است که در یک صفحه منفرد قرار ندارد. مترادف: terrestrial meridian.
[زمین شناسی] مدارنجومی خط یا دایره ای بر روی سطح کره زمین که دارای عرض نجومی مشابه در هر نقطه می باشد. این یک خط نامنظم است که بر روی هیچ صفحه منفردی قرار ندارد.

معنی کلمه astronomic به انگلیسی

astronomic
• enormous, huge; of astronomy, pertaining to the study of celestial bodies

astronomic را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی astronomic
کلمه : astronomic
املای فارسی : استرنمیک
اشتباه تایپی : شسفقخدخئهز
عکس astronomic : در گوگل


آیا معنی astronomic مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )