برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

at ease


در آستانه ی مرگ، در شرف موت، جان به لب، در حال نزع، 1- بی دردسر، بی خیال، در ناز و نعمت، در فراغت 2- (ارتش) فرمان آزاد، آزاد، راحت باش

بررسی کلمه at ease

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: in the military, a standing position in which soldiers may relax but not leave formation or talk.

(2) تعریف: without tension, worry, or discomfort; relaxed; comfortable.
مترادف: comfortable, relaxed
متضاد: embarrassed, tense, uncomfortable, uneasy

- at ease around children
[ترجمه ترگمان] به راحتی در اطراف بچه‌ها
[ترجمه گوگل] در کمال اطراف کودکان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه at ease در جمله های نمونه

1. He that is angry is seldom at ease.
[ترجمه ترگمان]او که عصبانی است به ندرت ناراحت است
[ترجمه گوگل]او که عصبانی است، به ندرت به راحتی می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He didn't feel completely at ease in the strange surroundings.
[ترجمه ترگمان]او در این محیط عجیب احساس راحتی نمی‌کرد
[ترجمه گوگل]او به راحتی در محیط عجیب احساس راحتی نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is always ill at ease when facing his step-father.
[ترجمه ترگمان]او همیشه در مقابل پدر و مادرش ناراحت و ناراحت است
[ترجمه گوگل]او همیشه در معرض ابتلا به گام پدر خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's at ease speaking pidgin with the factory workers and guys on the docks.
[ترجمه ترگمان]او در کنار کارگران و بچه‌ها در بارانداز با او دست و پا می‌زند
[ترجمه گوگل]او با کارگران کارخانه و بچه ها در اسکله صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با at ease به فارسی

ناراحت، در محضور، گرفتار
راحت نبودن، به گذراندن

معنی کلمه at ease به انگلیسی

at ease
• feels relaxed, comfortable, not tense
be at ease
• feel relaxed, feel comfortable, be free from worry or anxiety
felt at ease
• feel comfortable, feel relaxed
ill at ease
• uncomfortable, uneasy, disturbed, embarrassed
set at ease
• calm, pacify
standing at ease
• military stance which is more relaxed than attention but soldiers may not talk or move about

at ease را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
فرمان آزاد باش یا راحت باش در هنگام رژه نیروهای نظامی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at ease
کلمه : at ease
املای فارسی : آات عثه
اشتباه تایپی : شف ثشسث
عکس at ease : در گوگل

آیا معنی at ease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )