برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
at - one - time - or - another

at one time or another

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
گاه و بیگاه،هر از گاهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at one time or another مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )