برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1348 100 1

at short notice

واژه at short notice در جمله های نمونه

1. The troops are ready to move out at short notice.
[ترجمه ترگمان]نیروهای نظامی آماده اند تا به طور خلاصه به خارج از کشور حرکت کنند
[ترجمه گوگل]سربازان آماده اند تا در کوتاه مدت به حرکت درآیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Can you be ready at short notice?
[ترجمه ترگمان]میشه یه مدت کوتاه آماده باشی؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید در کوتاه مدت آماده باشید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The party was arranged at short notice.
[ترجمه ترگمان]مهمانی به طور خلاصه ترتیب داده شد
[ترجمه گوگل]حزب در کوتاه مدت تنظیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The plans are subject to change at short notice.
[ترجمه ترگمان]این برنامه‌ها در معرض تغییرات در کوتاه‌مدت قرار دارند
[ترجمه گوگل]این برنامه ها در کوتاه مدت تغییر می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه at short notice به انگلیسی

at short notice
• quickly, with little advance warning

at short notice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

farzad
طی مدتی کوتاه،بلافاصله
سمیه نظری
We can't do big jobs at short notice
ما نمی توانیم کارهای بزرگ را در کوتاه مدت به انجام برسانیم
حسین اسماعیلی زاد
تا چند لحظه آینده، وقت خیلی کم برای آماده شدن کاری
Thanks for agreeing to see me at such short notice.
ممنونم که موافقت کردید در این مدت کوتاه مرا ببینید.
علیرضا
It is not possible to get a replacement at such short notice.
نمیتونیم تو لحظه آخر جابجایی انجام بدیم
مترجم
بدون اطلاع قبلی-ظرف مدت کمی- به محض اطلاع
I can't meet you at short notice.
بدون اطلاع قبلی نمیتونم ملاقاتت کنم.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at short notice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )