برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
at - the - front

at the front

at the front را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
z/kh
At the front:در خط مقدم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at the front مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )