برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1208 100 1

at the top of one's voice

معنی کلمه at the top of one's voice به انگلیسی

at the top of one's voice
• while shouting, while yelling, very loudly

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

neda
با داد زدن چیزی رو گفتن، خیلی بلند حرف زدن، موقع حرف زدن صدای خود را به اوجش رساندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی at the top of one's voice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )