برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1278 100 1

athletic

/æθˈletɪk/ /æθˈletɪk/

معنی: ورزشی، پهلوانی، ورزشکار، تنومند، پرعضله
معانی دیگر: ورزشکاری، چابک، ورزیده، عضلانی، تنومندی

بررسی کلمه athletic

صفت ( adjective )
مشتقات: athletically (adv.)
(1) تعریف: of or pertaining to sports and other physical activities.
مترادف: sportive, sports
مشابه: gymnastic, running, sport, sporting

(2) تعریف: characteristic of an athlete.
مترادف: agile, brawny, muscular, nimble, robust, sinewy, stout, strong, vigorous, wiry
مشابه: burly, energetic, solid, sound, staunch

(3) تعریف: physically talented; active in sports.
مشابه: active, sporting

واژه athletic در جمله های نمونه

1. athletic contests should not become too physical
مسابقات ورزشی نباید بیش از حد با خشونت همراه باشد.

2. athletic games
بازی‌های ورزشی

3. amateur athletic union
اتحادیه‌ی ورزشکاران دوست

4. an athletic build
هیکل عضلانی

5. mohsen was big and athletic
محسن تنومند و ورزشکار بود.

6. They have been given college scholarships purely on athletic ability.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به لحاظ توانایی ورزشی بورسیه تحصیلی دریافت کرده‌اند
[ترجمه گوگل]آنها تحصیلات دانشگاهی صرفا به توانایی های ورزشی داده شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She dwarfed all her rivals in athletic ability.
[ترجمه ترگمان]او تمام رقبای خود را در توانایی ورزشی کم کرد
[ترجمه گوگل]او تمام رقبای خود را در توانایی های ورزشی کوبید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. His body is wiry and athletic.
[ترجمه ترگمان]بدنش لاغر و عضلانی است
...

مترادف athletic

ورزشی (صفت)
agonistic , athletic , sporty , sportive
پهلوانی (صفت)
agonistic , athletic
ورزشکار (صفت)
athletic
تنومند (صفت)
sturdy , athletic , stout , robust , huge , rugged , burly , stalwart , corpulent , stockish , full-bodied
پرعضله (صفت)
athletic , bouncing , brawny , muscular

معنی کلمه athletic به انگلیسی

athletic
• participating in sports; pertaining to sports; gifted in sports
• athletics consists of sports such as running, the high jump, and the javelin.
• athletic means relating to athletes and athletics.
• an athletic person looks fit, healthy, and active.
athletic socks
• special socks designed to protect the feet while playing sports
athletic supporter
• jockstrap, elastic strap which supports and protects the genitals (worn by male athletes)

athletic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازی ایکس
it means sportive
Matin
ورزشی
relating to sports or players
Amirreza
ورزشکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی athletic
کلمه : athletic
املای فارسی : اتلتیک
اشتباه تایپی : شفامثفهز
عکس athletic : در گوگل

آیا معنی athletic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )