برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1214 100 1

atlas mountains

/ˈætləsˈmaʊntənz/ /ˈætləsˈmaʊntɪnz/

کوه های اطلس (در شمال افریقا که از مراکش تا تونس امتداد دارد)

بررسی کلمه atlas mountains

اسم ( noun )
• : تعریف: a range of mountains in northwest Africa stretching across the southwestern part of Morocco and northern parts of Algeria and Tunisia.

واژه atlas mountains در جمله های نمونه

1. The high pressure over the Atlas Mountains makes the climate dry in summer.
[ترجمه ترگمان]فشار بالای کوه‌های اطلس، آب و هوا را در تابستان خشک می‌کند
[ترجمه گوگل]فشار بالا بر کوه های اطلس، تابستان باعث خشکی آب و هوا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The people of the Atlas mountains often use a similar method, and fermented (read: rancid) sheep's butter is highly esteemed there for flavouring couscous.
[ترجمه ترگمان]مردم کوهستان‌های اطلس اغلب از یک روش مشابه استفاده می‌کنند و تخمیر می‌شوند (خوانده: فاسد شدن گوسفند)برای flavouring couscous به شدت مورد احترام است
[ترجمه گوگل]مردم کوه های اطلس اغلب از یک روش مشابه استفاده می کنند و کره گوسفند تخمیر شده (به عنوان خوانده شده: گوشت خوک) بسیار مورد احترام برای کوکوس خوشمزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The team is preparing for a two week trek across the Atlas Mountains.
[ترجمه ترگمان]این تیم در حال آماده شدن برای یک سفر دو هفته‌ای خود در طول کوه‌های اطلس است
[ترجمه گوگل]این تیم برای دو هفته سفر در کوه های اطلس آماده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه atlas mountains به انگلیسی

atlas mountains
• mountain range located in west africa

atlas mountains را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی atlas mountains
کلمه : atlas mountains
املای فارسی : اطلس مونتینس
اشتباه تایپی : شفمشس ئخعدفشهدس
عکس atlas mountains : در گوگل

آیا معنی atlas mountains مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )