برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1213 100 1

atmost countable

معنی atmost countable در دیکشنری تخصصی

atmost countable
[ریاضیات] حداکثر شمارشپذیر
[ریاضیات] مجموعه ی حداکثر شمارشپذیر

atmost countable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی atmost countable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )