انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 986 100 1

attic

تلفظ attic
تلفظ attic به آمریکایی/ˈætɪk/ تلفظ attic به انگلیسی/ˈætɪk/

معنی: اطاق کوچک زیر شیروانی
معانی دیگر: اتاق زیر شیروانی (که معمولا تاق آن مورب است)، (معماری کلاسیک) دیواره ی بالای سرستون ها، وابسته به ناحیه ی آتیکا در یونان باستان، وابسته به آتن، آتنی، (سبک) ساده، کلاسیک، وابسته به شهر اتن

بررسی کلمه attic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or characteristic of Attica or Athens, esp. in classical times, or its people, culture, language, or the like.

(2) تعریف: (often l.c.) simple and restrained but elegant in style.
اسم ( noun )
(1) تعریف: the dialect of classical Attica and Athens, and the literary language of that time.

(2) تعریف: a native or citizen of Attica or Athens; Athenian.

واژه attic در جمله های نمونه

1. They hid me from the police in their attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اونا منو از پلیس مخفی کردن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها در اتاق زیر شیروانی من را از پلیس مخفی کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Their new house has four storeys including the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خانه جدیدشان چهار طبقه دارد که شامل اتاق زیر شیروانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانه جدید آنها دارای چهار طبقه از جمله اتاق زیر شیروانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. He housed his old books in the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کتاب‌های قدیمی خود را در اتاق زیر شیروانی جا می‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او کتاب های قدیمی خود را در اتاق زیر شیروانی نگهداری کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I went to the attic and dug out Grandad's medals.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رفتم به اتاق زیر شیروانی و مدال‌ها را کندم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به اتاق زیر شیروانی رفتم و مدال های Grandad را از بین برد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. These stairs will take you up to the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این پله‌ها شما را به اتاق زیر شیروانی می‌برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این پله ها شما را به اتاق زیر شیروانی می برد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. We'd better clean out the attic this week.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بهتره این هفته اتاق زیر شیروانی رو تمیز کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما بهتر از هفته آینده تمیز کردن اتاق زیر شیروانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. We fixed up the attic as a study.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اتاق زیر شیروانی را برای مطالعه آماده کردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما اتاق زیر شیروانی را به عنوان یک مطالعه تعیین کردیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He's clearing rubbish out of the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او آشغال‌ها را بیرون از اتاق زیر شیروانی خالی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او بیرون آمدن از اتاق زیر شیروانی را پاک می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. You'll find a dusty attic up these stairs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر این پله‌ها یک انبار پر گرد و خاک پیدا خواهی کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک پالت چوبی گرد و خاکی را پیدا خواهید کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Her tiny attic room had poor ventilation and in summer it became unbearably stuffy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اتاق زیر شیروانی کوچک او تهویه بسیار داشت و تابستان به طرز غیرقابل تحملی گرفته می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اتاق اتاق زیر شیروانی او تهویه مطلوبی داشت و در تابستان غیرقابل انباشته بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. It was pitch dark in the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هوا تاریک بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این اتاق تاریک در اتاق زیر شیروانی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. We need the steps to get into the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما به پله‌ها احتیاج داریم که بریم تو اتاق زیر شیروونی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما نیاز به مراحل برای ورود به اتاق زیر شیروانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Lea decided to turn out the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Lea تصمیم گرفت که اتاق زیر شیروانی را خاموش کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لی تصمیم گرفت که اتاق زیر شیروانی را بیرون بیاورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I unearthed the portrait from the attic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تصویر را از زیر شیروونی پیدا کردم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من پرتره را از اتاق زیر شیروانی کشیدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. They decided to give the attic a spring clean.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تصمیم گرفتند اتاق زیر شیروانی را تمیز کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها تصمیم گرفتند تا یک تمیز بهار را در اتاق زیر شیروانی بگذارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف attic

اطاق کوچک زیر شیروانی (اسم)
attic

معنی عبارات مرتبط با attic به فارسی

ایمان خلل ناپذیر
بذله گویی زیرکانه و دلپذیر، مزاح خوشمزه و دلپسند

معنی attic در دیکشنری تخصصی

attic
[عمران و معماری] اطاقک زیرشیروانی
[زمین شناسی] کوهزایی آتیک: یکی از 30 کوهزایی(یا بیشتر) کوتاه مدت در طول دوران فانروزوئیک که بوسیله stifle شناخته و معرفی شد. در این مورد در میوسن، بین اشکوب های pontian , sarmatian.

معنی کلمه attic به انگلیسی

attic
• of or pertaining to athens or athenians; simple and elegant
• section of a house below the roof; low wall at the top of a classical building which hides the roof; upper section of the tympanic cavity of the ear (anatomy)
• an attic is a room at the top of a house just below the roof.

attic را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی attic

tina ١٧:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥
I found an old 👵 chess set in the attic
|

Adel ٢٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٤
The room or space under the roof of a house
|

دکتر عبدالهی ١٥:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩
زیر زمین
|

کلادیا ١٥:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣
زیر شروانی
|

پیشنهاد شما درباره معنی atticنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ممد > god speed
English woman > Roar
آرش پورسردار > cross border
Sahar azizi > time of day
آژوان > کردی
امید حسینی > Social reason
علیرضا > firm
English woman > Drip

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی attic
کلمه : attic
املای فارسی : اتیک
اشتباه تایپی : شففهز
عکس attic : در گوگل


آیا معنی attic مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )