برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1358 100 1

attic

/ˈætɪk/ /ˈætɪk/

معنی: اطاق کوچک زیر شیروانی
معانی دیگر: اتاق زیر شیروانی (که معمولا تاق آن مورب است)، (معماری کلاسیک) دیواره ی بالای سرستون ها، وابسته به ناحیه ی آتیکا در یونان باستان، وابسته به آتن، آتنی، (سبک) ساده، کلاسیک، وابسته به شهر اتن

بررسی کلمه attic

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or characteristic of Attica or Athens, esp. in classical times, or its people, culture, language, or the like.

(2) تعریف: (often l.c.) simple and restrained but elegant in style.
اسم ( noun )
(1) تعریف: the dialect of classical Attica and Athens, and the literary language of that time.

(2) تعریف: a native or citizen of Attica or Athens; Athenian.

واژه attic در جمله های نمونه

1. They hid me from the police in their attic.
[ترجمه ترگمان] اونا منو از پلیس مخفی کردن
[ترجمه گوگل]آنها در اتاق زیر شیروانی من را از پلیس مخفی کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their new house has four storeys including the attic.
[ترجمه ترگمان]خانه جدیدشان چهار طبقه دارد که شامل اتاق زیر شیروانی است
[ترجمه گوگل]خانه جدید آنها دارای چهار طبقه از جمله اتاق زیر شیروانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He housed his old books in the attic.
[ترجمه ترگمان]کتاب‌های قدیمی خود را در اتاق زیر شیروانی جا می‌داد
[ترجمه گوگل]او کتاب های قدیمی خود را در اتاق زیر شیروانی نگهداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I went to the attic and dug out Grandad's medals.
[ترجمه ترگمان]رفتم به اتاق زیر شیروانی و مدال‌ها را کندم
[ترجمه گوگل]من به اتاق زیر شیروانی رفتم و مدال های Grandad را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف attic

اطاق کوچک زیر شیروانی (اسم)
attic

معنی عبارات مرتبط با attic به فارسی

ایمان خلل ناپذیر
بذله گویی زیرکانه و دلپذیر، مزاح خوشمزه و دلپسند

معنی attic در دیکشنری تخصصی

attic
[عمران و معماری] اطاقک زیرشیروانی
[زمین شناسی] کوهزایی آتیک: یکی از 30 کوهزایی(یا بیشتر) کوتاه مدت در طول دوران فانروزوئیک که بوسیله stifle شناخته و معرفی شد. در این مورد در میوسن، بین اشکوب های pontian , sarmatian.

معنی کلمه attic به انگلیسی

attic
• of or pertaining to athens or athenians; simple and elegant
• section of a house below the roof; low wall at the top of a classical building which hides the roof; upper section of the tympanic cavity of the ear (anatomy)
• an attic is a room at the top of a house just below the roof.

attic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tina
I found an old 👵 chess set in the attic
Adel
The room or space under the roof of a house
دکتر عبدالهی
زیر زمین
کلادیا
زیر شروانی
Braveheart
فضا یا اتاق زیر شیروونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی attic
کلمه : attic
املای فارسی : اتیک
اشتباه تایپی : شففهز
عکس attic : در گوگل

آیا معنی attic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )