برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

attract

/əˈtrækt/ /əˈtrækt/

معنی: جذب کردن، جلب کردن، مجذوب ساختن، مجذوب کردن
معانی دیگر: به خود کشیدن، گرایش داشتن، شیفتن، جلب توجه کردن، دلکش بودن، دلربا بودن، دلبری کردن

بررسی کلمه attract

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: attracts, attracting, attracted
(1) تعریف: to cause to come near, as by some special quality or action.
مترادف: allure, catch, lure, pull
متضاد: put off, repel, repulse
مشابه: attach, beckon, call, draw, engage, enthrall, inveigle, magnetize, tempt

- Magnets attract anything made of iron or steel.
[ترجمه ترگمان] قدرت جذب هر چیزی از آهن یا استیل جذب می‌شود
[ترجمه گوگل] آهنرباهای هر چیزی از آهن یا فولاد را جذب می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to gain the attention or admiration of.
مترادف: draw
متضاد: repel
مشابه: allure, captivate, catch, charm, enthrall, entice, fascinate, induce, intrigue, invite, take, tempt

- The fight in the hallway attracted a crowd of onlookers.
[ترجمه ترگمان] مبارزه در راهرو، جمعیت تماشاگر را به خود جلب می‌کرد
[ترجمه گوگل] مبارزه در راهرو، جمعیتی از تماشاچیان را جذب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He thinks it's his motorcycle that attracts women to him.
...

واژه attract در جمله های نمونه

1. The magnet attracted the iron particles.
آهن ربا، ذرات آهنی را جذب کرد

2. Adventure was the thrill which attracted the famous mountain climber to the jagged peak.
ماجراجویی هیجانی بود که کوهنوردان معروف را جذب قله بلند نمود

3. A glimpse into the brightly colored room attracted the children's attention.
یک نگاه کوتاه به اتاق با رنگ آمیزی درخشان، توجه کودکان را جلب نمود

4. to attract notice
جلب توجه کردن

5. opposites attract
(اضداد به یکدیگر جذب می‌شوند) اشخاص دارای شخصیت‌ها و طبایع متفاوت مکمل یکدیگر می‌شوند

6. the sale advertisement was a hook to attract customers
آگهی حراج،قلابی برای جلب مشتری بود.

7. we must diversify our products in order to attract more customers
باید فرآورده‌های خود را متنوع کنیم تا بتوانیم مشتریان بیشتری را جلب کنیم.

8. nature has endowed this flower with beauty so that it may attract butterflies
طبیعت به این گل زیبایی داده است تا پروانه را جلب کند.

9. These flowers are brightly coloured in order to attract butterflies.
[ترجمه گلی افجه ] این گل ها رنگ های درخشانی برای جلب پروانه ها دارند
...

مترادف attract

جذب کردن (فعل)
absorb , attract , imbibe , amuse , imbrue , intussuscept , sop , sponge
جلب کردن (فعل)
attract , have , solicit , catch , atone , entice , engross
مجذوب ساختن (فعل)
attract
مجذوب کردن (فعل)
attract , witch , fascinate , spellbind

معنی عبارات مرتبط با attract به فارسی

(اضداد به یکدیگر جذب می شوند) اشخاص دارای شخصیت ها و طبایع متفاوت مکمل یکدیگر می شوند

معنی attract در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] جذب
[مهندسی گاز] جذب کردن ، مجذوب ساختن
[نساجی] جذب کردن
[ریاضیات] جذب کردن، کشیده شدن، ربودن

معنی کلمه attract به انگلیسی

attract
• pull toward, draw inward
• if something attracts people or animals, it has features that cause them to come to it.
• if someone or something attracts you, they have qualities which cause you to like or admire them. you can also say that their qualities attract you to them.
• if something attracts support or publicity, its qualities or features are interesting enough to make people want to support it or know more about it.
• if something magnetic attracts an object, it causes the object to move towards it.
• to attract someone's attention: see attention.
attract attention
• draw attention, become noticed, become observed

attract را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

setare
دلبرانه
حدیث ایران
جذب کردن
hosi
جذب کردن
مهسا
جذب کردن
Mahsa
ب معنای جذب کردن و:
Make some body or some thing nearer
گلی افجه
جالب توجه
tinabailari
جذب کردن ، جلب کردن
what attracted me most to the job was the chance to travel
چیزی که من رو بیشتر جذب این کار کردن ، امکان سفر کردن بود 🌸🌸
تجربی 93 ، هنر 93 ، زبان 93 ، انسانی 90 ، ریاضی 85

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی attract
کلمه : Attract
املای فارسی : اترکت
اشتباه تایپی : شففقشزف
عکس Attract : در گوگل

آیا معنی attract مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )