برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1227 100 1

attractively


بطورکشنده یاجاذب

واژه attractively در جمله های نمونه

1. she sang most attractively
با دلربایی تمام آواز خواند.

2. The house, a former barn, has been attractively converted.
[ترجمه فرزاد زارع] این خونه سابقا یه انبار(مخصوصا غلات) بود که به طور دوستداشتنی( یا جذابانه) تغییر یافته.(کلمه the همیشه به یک کلمه مذکور که مهم بوده و بعد از ان میاد اشاره میکند)،
|

[ترجمه ترگمان]خانه، یک انبار قبلی که با آن همه attractively شده بود
[ترجمه گوگل]خانه، یک انبار سابق، تبدیل شده است جذاب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dress neatly and attractively in an outfit appropriate to the job.
[ترجمه ترگمان]به دقت لباس بپوشید و با حالتی بسیار جذاب در یک لباس مناسب برای این کار لباس بپوشید
[ترجمه گوگل]لباس منظم و جذاب در لباس مناسب برای شغل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The goods for sale were attractively laid out.
[ترجمه ترگمان]همه چیز را برای فروش و فروش گذاشته بودند
[ترجمه گ ...

معنی کلمه attractively به انگلیسی

attractively
• appealingly, charmingly, temptingly

attractively را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی attractively
کلمه : attractively
املای فارسی : اترکتیولی
اشتباه تایپی : شففقشزفهرثمغ
عکس attractively : در گوگل

آیا معنی attractively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )