انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1098 100 1

averse

تلفظ averse
تلفظ averse به آمریکایی/əˈvɜːrs/ تلفظ averse به انگلیسی/əˈvɜːs/

معنی: متنفر، مخالف، بیزار، برخلاف میل
معانی دیگر: نامتمایل، بی میل

بررسی کلمه averse

صفت ( adjective )
مشتقات: aversely (adv.), averseness (n.)
• : تعریف: strongly opposed or disinclined; unwilling (usu. fol. by "to").
مترادف: indisposed, opposed, resistant
متضاد: avid, inclined
مشابه: antipathetic, contrary, hostile, loath, reluctant, unwilling

- She was averse to lending her son any more money.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او از این که به پسرش پول قرض بدهد بدش می‌آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او مخالفت با واریز کردن پسرش بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- I'm not averse to dancing; I'm just not very good at it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] من مخالف رقص نیستم، اما من در این کار خوب نیستم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من مخالف رقص نیستم؛ من فقط در آن خیلی خوب نیستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه averse در جمله های نمونه

1. she was averse to reporters and the press
ترجمه او از خبرنگاران و روزنامه‌ها بیزار بود.

2. he is not averse to joking during class
ترجمه او با شوخی سر کلاس مخالفتی ندارد.

3. We are averse to such noisy surroundings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما با چنین محیط پر سر و صدایی مخالف هستیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما در برابر چنین محیط پر سر و صدا مخالف هستیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. I was not averse to fighting with any boy who challenged me.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با هر پسری که مرا به مبارزه دعوت می‌کرد مخالف نبودم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من مخالف مبارزه با هیچ پسر دیگری نیستم که به من چالش زد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I am not averse to a dance party and a good mean after a week's hard work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من با یک مهمانی رقص مخالف نیستم و بعد از یک هفته کار سخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به یک رقص رقص نپرداخته ام و یک معنی خوب بعد از یک کار سخت در هفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. He seems to be averse to hard work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که مخالف کار سخت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به نظر می رسد مخالف کار سخت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I'm not averse to a drop of whisky after dinner.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از شام با یک قطره ویسکی مخالف نیستم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من بعد از شام یک قطره ویسکی مخالف نیستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. I don't smoke cigarettes, but I'm not averse to the occasional cigar.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیگار نمی‌کشم، اما با سیگار گاهی مخالف نیستم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من سیگار نمی کشم، اما من به سیگار گاه به گاه مخالف نیستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. She was so self-conceited that she was averse to all advice from others.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به قدری ازخودراضی بود که از دیگران بدش نمی‌آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او خیلی متقاعد شده بود که از تمام توصیه های دیگران مخالف است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Few MPs are averse to the attention of the media.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعداد کمی از اعضای پارلمان مخالف توجه رسانه‌ها هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چند نماینده مجلس از توجه رسانه ها مخالفت دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I mentioned it to Kate and she wasn't averse to the idea.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من آن را به کیت گفتم و او مخالف این فکر نبود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من آن را به کیت ذکر کردم و او این ایده را نداشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. He's not averse to publicity, of the right kind.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون مخالف شهرت نیست، از نوع درست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مخالف تبلیغات نیست، از نوع مناسب
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Some banks are risk averse .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از بانک‌ها با ریسک روبرو هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی از بانک ها ریسک پذیر هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Top left: Rachel isn't averse to peeling paint or chipped objetsd'art.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سمت چپ: ریچل با نقاشی کشیدن نقاشی یا هنر objetsd مخالف نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بالا سمت چپ: راشل مخالف لایه برداری از رنگ یا شیپور چوبی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف averse

متنفر (صفت)
abhorring , hating , averse
مخالف (صفت)
contrary , contradictory , adverse , averse , dissident , antagonistic , defiant , opposing , dissenting , converse , antipodal , repugnant , reluctant
بیزار (صفت)
averse , tired , weary , fed-up , loath , hateful , fastidious
برخلاف میل (صفت)
averse

معنی کلمه averse به انگلیسی

averse
• opposed, unwilling; loath
• if you are not averse to something, you quite like it or quite want to do it; a formal word.

averse را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سعید صفاری مقدم ١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٧
برضد، در تضاد، بیزار، متنفر، بی تمایل
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی averse
کلمه : averse
املای فارسی : اورس
اشتباه تایپی : شرثقسث
عکس averse : در گوگل


آیا معنی averse مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )