برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

avowed

/əˈvaʊd/ /əˈvaʊd/

معنی: پذیرفته، اعتراف شده
معانی دیگر: اذعان شده، ادعا شده، مورد ادعا

بررسی کلمه avowed

صفت ( adjective )
مشتقات: avowedly (adv.)
• : تعریف: openly stated or freely declared or acknowledged.
مترادف: declared, stated, sworn
مشابه: confessed, express

- Her avowed ambition to become the next prime minister has been duly noted by her rivals.
[ترجمه ترگمان] جاه‌طلبی avowed برای تبدیل شدن به نخست‌وزیر بعدی توسط رقبای او مورد توجه قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل] اوباما اعلام کرد که نخست وزیر بعدی وی به عنوان نخست وزیر انتخاب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه avowed در جمله های نمونه

1. he avowed himself a patriot
او ادعای میهن پرستی کرد.

2. her avowed purpose for coming
هدفی که ادعا می‌کرد به خاطر آن آمده است

3. A false friend is worse than an avowed enemy.
[ترجمه ترگمان]یک دوست اشتباه بدتر از یک دشمن قسم‌خورده است
[ترجمه گوگل]یک دوست دروغ بدتر از یک دشمن آشکار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The party's avowed aim was to struggle against capitalist exploitation.
[ترجمه ترگمان]هدف این حزب، مبارزه با استثمار سرمایه‌داری بود
[ترجمه گوگل]هدف این حزب، مبارزه علیه استثمار سرمایه داری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The avowed aim of this Government is to reduce taxation.
[ترجمه ترگمان]هدف این دولت کاهش مالیات است
[ترجمه گوگل]هدف از این دولت، کاهش مالیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He avowed that he would never cooperate with them again.
[ترجمه ترگما ...

مترادف avowed

پذیرفته (صفت)
accepted , avowed
اعتراف شده (صفت)
avowed

معنی کلمه avowed به انگلیسی

avowed
• sworn, confirmed, declared (enemy, etc.)
• if you are an avowed supporter or opponent of something, you have declared that you support it or oppose it; a formal word.
• an avowed belief or aim is one that you hold very strongly; a formal word.
avowed enemy
• confirmed foe, arch-enemy, true enemy

avowed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی avowed
کلمه : avowed
املای فارسی : اوود
اشتباه تایپی : شرخصثی
عکس avowed : در گوگل

آیا معنی avowed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )