انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 867 100 1

بررسی کلمه awning

اسم ( noun )
• : تعریف: a protective structure, often made of canvas, erected over a door or window.

واژه awning در جمله های نمونه

1. the awning sheltered us from the sun
ترجمه سایبان ما را از خورشید حفظ کرد.

2. a striped awning protected the shop's windows from the sun and the rain
ترجمه سایبان راه راهی پنجره‌های مغازه را از آفتاب و باران حفظ می‌کرد.

3. A large green awning is set over the glass window to shelter against the sun.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک سایبان بزرگ سبز برای پناه دادن به خورشید روی پنجره شیشه‌ای قرار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان بزرگ سبز روی پنجره شیشه ای قرار دارد تا پناهگاه در برابر خورشید باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We sat under the blue and white striped awning of the cafe.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر سایبان آبی و سفید کافه نشستیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما زیر سایه بان آبی و سفید کافه نشسته ایم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The awning dripped water onto their heads.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و زیر سایبان آب می‌چکید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان آب بر روی سر خود آب گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The awning flew back with a chainsaw rasp, and a cascade of rainwater came down on her head.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر سایبان با یک اره برقی باز شد و یک آبشار آب باران بر سر او فرود آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان با یک ریسندگی اره برقی پرواز کرد و یک آبشار از آب باران بر سر او فرود آمد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Bouldry said the wooden awning was also weighted with snow and water draining from a larger steel roof overhead.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Bouldry گفت که سایبان چوبی نیز با استفاده از برف و آب از سقف فولادی بزرگ‌تر بالا می‌رود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بولوری گفت که سایبان چوبی همچنین با تخلیه برف و آب از یک سقف فولادی بزرگتر فولاد جبران شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. I poked my head under the dripping awning of a newsstand and asked the proprietor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر سایبانی که از آن چکه می‌کرد، سر خود را بیرون آوردم و از مالک پرسیدم:
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من سرم را زیر سایه افتادن یک دکه روزنامه فروشی تکان دادم و از صاحبخانه پرسیدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Jagatan was lying on a couch under the awning at the door.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Jagatan زیر سایبان در زیر سایبان دراز کشیده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Jagatan دروغ گفتن در نیمکت تحت سایبان در درب بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The traditional awning, white canvas with black edges, fluttered in the breeze.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سایبان سنتی، بوم سفید با لبه‌های سیاه، در نسیم تکان می‌خورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان سنتی، بوم سفید با لبه های سیاه، در نسیم فریب خورده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The backdrop was a gay red and white awning over a little blue-painted restaurant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پشت صحنه یک سایبان به رنگ قرمز و سفید بود که روی یک رستوران کوچک نقاشی شده آبی دیده می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس زمینه یک سایبان قرمز و سفید همجنسگرا در یک رستوران با رنگ آبی رنگ بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Beneath a canvas awning strung between two trees, several guys leaning back on their elbows were passing a small jug.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر سایبان کرباسی که بین دو درخت آویخته بود، چند نفر به آرنج‌ها تکیه داده بودند و از پارچ کوچکی عبور می‌کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زیر یک سوزن بوم بین دو درخت، چندین بچه بر روی آرنج خود تکیه زدند، یک کوزه کوچک را می گذراندند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. They rolled out the awning, retrieved a patio set from their storage shed and set about doing nothing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها the را بیرون کشیدند، حیاط‌خلوت را از انبار بیرون کشیدند و کاری کردند که هیچ کاری بکنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها از سایبان خارج شدند، یک پاسیو را از محل ذخیره سازی خود بازیابی کردند و هیچ کاری انجام ندادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Black Pete was asleep under the cockpit awning.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیت به لک زیر سایبان کابین خوابیده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاهپت زیر سایه کابین خلوت خوابید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. It soars the length of the awning, wings flapping once, twice to propel it along an unerring flight path.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طول the پرواز می‌کند، بال‌های یک بار به هم می‌خورد، دو بار برای اینکه آن را در مسیر unerring حرکت دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این طول طناب را افزایش می دهد، بال یکبار، دو بار به حرکت آن در امتداد یک مسیر پرواز ناخواسته می انجامد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف awning

پناه (اسم)
shelter , asylum , blind , sconce , refuge , awning , bulwark , safeguard , guard , coverture
پناه گاه (اسم)
burrow , shelter , stronghold , sanctuary , asylum , harbor , refuge , awning , harborage , blindage , hovel , covert , howff , resort
حفاظ (اسم)
reserve , protection , shield , sconce , awning , safeguard , umbrella , scabbard , coverture , mantelet
سایه بان (اسم)
awning
ساباط (اسم)
shelter , tent , awning , sunshade , covered passage , covered gallery , lean-to
سایبان کرباسی (اسم)
awning

معنی awning در دیکشنری تخصصی

[نساجی] سایبان از جنس کرباس

معنی کلمه awning به انگلیسی

awning
• covering which provides shade over doors or windows
• an awning is a piece of material attached to a caravan or building which provides shelter from the rain or sun.
awning deck
• weather deck located at the top of a passenger ship (nautical)

awning را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی awningنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سید مصطفی > کهگیلویه
آرش > آتریسا
سحر عزیزی > get into debt
طاها > طاها
Mohammad salari > Nature
جمشیدصفرلو > صفرلو
ممبینی ها از اتابکان لر بزرگ > ممبینی
سینا پیغمبری > cavernosal

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی awning
کلمه : awning
املای فارسی : اونینگ
اشتباه تایپی : شصدهدل
عکس awning : در گوگل


آیا معنی awning مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )