انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 718 100 1

awning

تلفظ Awning
تلفظ Awning به آمریکایی/ˈɑːnɪŋ/ تلفظ Awning به انگلیسی/ˈɔːnɪŋ/

معنی: پناه، پناه گاه، حفاظ، سایه بان، ساباط، سایبان کرباسی
معانی دیگر: (در بالای پنجره یا در یا ویترین و غیره) سایبان (معمولا از پارچه با پایه های فلزی یا چوبی)

بررسی کلمه awning

اسم ( noun )
• : تعریف: a protective structure, often made of canvas, erected over a door or window.

واژه awning در جمله های نمونه

1. the awning sheltered us from the sun
ترجمه سایبان ما را از خورشید حفظ کرد.

2. a striped awning protected the shop's windows from the sun and the rain
ترجمه سایبان راه راهی پنجره‌های مغازه را از آفتاب و باران حفظ می‌کرد.

3. A large green awning is set over the glass window to shelter against the sun.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان بزرگ سبز روی پنجره شیشه ای قرار دارد تا پناهگاه در برابر خورشید باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We sat under the blue and white striped awning of the cafe.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما زیر سایه بان آبی و سفید کافه نشسته ایم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The awning dripped water onto their heads.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان آب بر روی سر خود آب گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The awning flew back with a chainsaw rasp, and a cascade of rainwater came down on her head.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان با یک ریسندگی اره برقی پرواز کرد و یک آبشار از آب باران بر سر او فرود آمد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Bouldry said the wooden awning was also weighted with snow and water draining from a larger steel roof overhead.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بولوری گفت که سایبان چوبی همچنین با تخلیه برف و آب از یک سقف فولادی بزرگتر فولاد جبران شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. I poked my head under the dripping awning of a newsstand and asked the proprietor.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من سرم را زیر سایه افتادن یک دکه روزنامه فروشی تکان دادم و از صاحبخانه پرسیدم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Jagatan was lying on a couch under the awning at the door.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Jagatan دروغ گفتن در نیمکت تحت سایبان در درب بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The traditional awning, white canvas with black edges, fluttered in the breeze.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سایبان سنتی، بوم سفید با لبه های سیاه، در نسیم فریب خورده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The backdrop was a gay red and white awning over a little blue-painted restaurant.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس زمینه یک سایبان قرمز و سفید همجنسگرا در یک رستوران با رنگ آبی رنگ بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Beneath a canvas awning strung between two trees, several guys leaning back on their elbows were passing a small jug.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زیر یک سوزن بوم بین دو درخت، چندین بچه بر روی آرنج خود تکیه زدند، یک کوزه کوچک را می گذراندند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. They rolled out the awning, retrieved a patio set from their storage shed and set about doing nothing.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها از سایبان خارج شدند، یک پاسیو را از محل ذخیره سازی خود بازیابی کردند و هیچ کاری انجام ندادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Black Pete was asleep under the cockpit awning.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیاهپت زیر سایه کابین خلوت خوابید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. It soars the length of the awning, wings flapping once, twice to propel it along an unerring flight path.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این طول طناب را افزایش می دهد، بال یکبار، دو بار به حرکت آن در امتداد یک مسیر پرواز ناخواسته می انجامد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف awning

پناه (اسم)
shelter , asylum , blind , sconce , refuge , awning , bulwark , safeguard , guard , coverture
پناه گاه (اسم)
burrow , shelter , stronghold , sanctuary , asylum , harbor , refuge , awning , harborage , blindage , hovel , covert , howff , resort
حفاظ (اسم)
reserve , protection , shield , sconce , awning , safeguard , umbrella , scabbard , coverture , mantelet
سایه بان (اسم)
awning
ساباط (اسم)
shelter , tent , awning , sunshade , covered passage , covered gallery , lean-to
سایبان کرباسی (اسم)
awning

معنی awning در دیکشنری تخصصی

Awning
[نساجی] سایبان از جنس کرباس

معنی کلمه awning به انگلیسی

awning
• covering which provides shade over doors or windows
• an awning is a piece of material attached to a caravan or building which provides shelter from the rain or sun.
awning deck
• weather deck located at the top of a passenger ship (nautical)

awning را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی awningنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Soorooshpakaein > Seek out
اریا > قلعه و حصار
Marzieh > crank caller
Yaser > assistant referee
مریم > آتیار
امیر محمد > peacekeeper
پریسا > bring
ارس > ماد

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی awning
کلمه : Awning
املای فارسی : اونینگ
اشتباه تایپی : شصدهدل
عکس Awning : در گوگل


آیا معنی awning مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )