انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1022 100 1

BOT

تلفظ bot
تلفظ bot به آمریکایی تلفظ bot به انگلیسی

لارو خرمگس (botfly هم می گویند)

بررسی کلمه BOT

اسم ( noun )
• : تعریف: the botfly larva.

واژه BOT در جمله های نمونه

1. He's always botting on others for a soap.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همیشه برای یک صابون کار می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او همیشه روی دیگران برای صابون بکار میرود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. They've even Bot planning permission to put warehouses in the field at the bottom of our garden.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها حتی برنامه‌ریزی کرده‌اند که به انبار در قسمت پایین باغ ما انبار بزنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها حتی اجازه ربات را برای انبار کردن در میدان در پایین باغ ما گذاشتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The female bot fly holds her eggs in her oviduct until they have hatched into maggots.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ربات پرنده عاشق تخم خود را در oviduct نگه می‌دارد تا زمانی که آن‌ها به دام بیفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پرواز بوت زن تخم مرغ خود را در تخم مرغ خود نگه می دارد تا زمانی که به قارچ خورده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Bot Lilith and, as we shall see, Wotan, insinuate themselves into the cults that succeed them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Bot لیلیث و همان طور که ما خواهیم دید، Wotan، خود را در the cults که موفق می‌شوند، جمع و جور می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بت لیلیت و، همانطور که خواهیم دید، واتان، خود را به فرقه هایی که آنها را پیروز می کند، الهام می گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. BOT project concession period consists two parts: concession period limit and concession period length.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوره واگذاری امتیاز پروژه BOT شامل دو بخش است: محدودیت دوره امتیاز و طول دوره امتیاز
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دوره ی کنترول پروژه BOT شامل دو دوره زمان مجوز و مدت زمان اجاره ی قرارداد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. With the AIM Bots program, its easy to turn any screen name into a bot.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با استفاده از برنامه bots AIM، تبدیل هر نام کاربری به یک ربات آسان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با برنامه AIM Bots، آسان است که هر نام صفحه را به یک ربات تبدیل کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. JIRC - JIRC is a simple IRC Bot skeleton onto which you can build your own logic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]JIRC - JIRC یک اسکلت ساده IRC است که شما می‌توانید منطق خود را بسازید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]JIRC - JIRC ساده ی اسکریپت IRC است که می توانید منطق خود را بسازید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. BOT project financing is a new financing method comparatively appropriate to the educational industry.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تامین مالی این پروژه یک روش مالی جدید نسبتا مناسب برای صنعت پرورش است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تامین مالی BOT یک روش تامین مالی جدید است که نسبت به صنعت آموزشی مناسب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. As a new-type project financing method, BOT financing way gets relatively rapid development in the developing country in recent years.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک روش جدید تامین مالی پروژه، روش تامین مالی BOT در سال‌های اخیر توسعه نسبتا سریعی را در کشورهای در حال توسعه به دست می‌آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک روش جدید تأمین مالی پروژه، روش تأمین مالی BOT در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه نسبتا سریع رشد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. State will expand the trial of BOT and start trial of TOT in drawing foreign investment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دولت محاکمه BOT را افزایش خواهد داد و محاکمه TOT را در طراحی سرمایه‌گذاری خارجی آغاز خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دولت محاکمه BOT را گسترش خواهد داد و شروع به محاکمه TOT در طراحی سرمایه گذاری خارجی خواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Running a team of poker bot slaves, grinding away hour after hour and making you a nice income as you sleep and play, is no walk in the park.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اجرای گروهی از poker bot، ساعت پس از ساعت کار کردن و درآمد خوب به هنگام خواب و بازی کردن، پیاده‌روی در پارک نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال انجام یک تیم از غواصان ربات پوکر، ساعت ها بعد از ظهر از بین می روند و شما را به عنوان درآمد خوبی در خواب و بازی می گذارند، هیچ راه حلی در پارک وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Hereinto, the problem of risk in BOT project is a important aspect.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Hereinto، مشکل ریسک در پروژه BOT یک جنبه مهم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اینجا، مشکل ریسک پروژه BOT یک جنبه مهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. They are based on High's Web Bot technology which gives archetype de script ors of future events by tracking language pattern changes within Internet discussions forums.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها براساس فن‌آوری Bot وب بالا هستند که طرح الگوی اصلی رویداده‌ای آینده را با ردیابی تغییرات الگوی زبان در فروم های بحث‌های اینترنتی ارایه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها بر اساس تکنولوژی وب Bot بالا هستند که با استفاده از ردیابی تغییرات الگوی زبان در انجمن های گفتگو اینترنتی، آرکه تایپ د اسکریپت را از رویدادهای آینده می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Particularly analyzing the applications of BOT modal in city - rail - transit in China.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به خصوص در تجزیه و تحلیل برنامه‌های تامین BOT در حمل و نقل شهری در چین
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به خصوص در مورد برنامه های کاربردی BOT در حمل و نقل شهری - راه آهن در چین
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Profound study is made on the risk and risk sharing of BOT investment mode in order to increase the understanding of BOT investment mode and provide references for persons engaged in relevant area.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مطالعه عمیق بر روی ریسک و اشتراک ریسک در حالت سرمایه‌گذاری BOT به منظور افزایش درک وضعیت سرمایه‌گذاری BOT و ارائه منابع برای افراد درگیر در منطقه مربوطه انجام شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعه دقیق بر روی به اشتراک گذاری ریسک و خطر در حالت سرمایه گذاری BOT به منظور افزایش درک حالت BOT سرمایه گذاری و ارائه مراجع برای افراد درگیر در منطقه مربوطه انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مخفف BOT

عبارت کامل: Begining Of Tape
موضوع: کامپیوتر
BOT علامت اختصاری Begining Of Tape می باشد و آن علامتی است که شروع مکان ضبط اطلاعات را روی نوار مغناطیسی نشان می دهد.

معنی BOT در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] علامت شروع مکان ضبط اطلاعات روی نوار مغناطیسی - اصطلاح عامیانه نگاه کنید به تعریف دوم ROBOT
[مهندسی گاز] توپی
[زمین شناسی] برجستگی زمینی که بین دو گودال قرار دارد

معنی کلمه BOT به انگلیسی

bot
• robot, program that simulates a user in a mud game or in a group chat on the internet (computers); parasitic larva of a botfly

BOT را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی BOT

امیرعلی ١٨:٤١ - ١٣٩٧/١٠/١٣
ربات
|

محمد ٠٧:٣٨ - ١٣٩٧/١١/٢٦
BOT = به معنی سِرور
|

پیشنهاد شما درباره معنی BOTنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bot
کلمه : bot
املای فارسی : ٔبت
اشتباه تایپی : ذخف
عکس bot : در گوگل


آیا معنی BOT مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )