انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1018 100 1

Back end

تلفظ back end
تلفظ back end به آمریکایی تلفظ back end به انگلیسی

واژه Back end در جمله های نمونه

1. The door in the back end of the tractor-shed was off this.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در پشت تراکتور، در باز بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درب در انتهای عقب تراکتور ماله بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. It is, nevertheless, possible for the application back end to which CLE-I is connected to override this ordering.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، این امکان وجود دارد که این برنامه به کدام طرف باز گردد - من متصل به لغو این سفارش هستم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این وجود، ممکن است برنامه به پایان برسد که CLE-I متصل شده است تا این سفارش را لغو کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The back end of the truck should end up just abutting the door of the bay.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انتهای کامیون باید تا به در نزدیک در خلیج منتهی شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتهای عقب کامیون باید در نهایت کنار دره خلیج قرار بگیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This is no more than planning the back end of your leave, just as you planned the front end.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این چیزی بیش از برنامه‌ریزی برای پایان مرخصی شما نیست، درست همان طور که می‌خواهید پایان را برنامه‌ریزی کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این همان چیزی است که برنامه ریزی برای پایان دادن به عقب را انجام می دهد همانطور که قسمت انتهایی آن را برنامه ریزی کرده اید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Without him, the tiller man, the back end was snaking from side to side.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بی آن که او، سکان قایق، در انتهای دیگر، مارپیچ از یک طرف به طرف دیگر پیچ می‌خورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدون او، مرد چاق، انتهای عقب از طرف به طرف چانه زدن بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. At the back end, that is, and as soon as you step on to it, you salute.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در پایان، به محض این که به آن نزدیک شوید، سلام نظامی می‌دهید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در انتهای انتها، این است که، و به زودی به عنوان قدم به آن، به شما تبریک می گویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I think I'd like 10 percent of the back end.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم ۱۰ درصد انتهای عقبی را دوست دارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من فکر می کنم 10 درصد از انتهای عقب را دوست دارم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. These solutions provide connectivity to back end systems directly using additional code or configuration via their native transports, APIs, and data formats.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این راه‌حل‌ها اتصال به سیستم‌های نهایی را مستقیما با استفاده از کد اضافی یا پیکربندی از طریق transports native، APIs ها و فرمت های داده فراهم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این راه حل ها اتصال به سیستم های عقب پایان را به طور مستقیم با استفاده از کد های اضافی و یا پیکربندی از طریق حملات بومی، API ها و فرمت های داده آنها فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The back end is written in PHP and uses MySQL to hold a list of articles and their related location and its coordinates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انتهای عقبی در PHP نوشته می‌شود و از MySQL برای نگهداری لیستی از مقالات و موقعیت مربوطه آن‌ها و مختصات آن استفاده می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتهای عقب در PHP نوشته شده و از MySQL برای نگهداری لیست مقالات و مکان مربوطه و مختصات آن استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Cannot establish connection with back end Servers! Please contact your Broker.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نمی‌توان اتصال با کارگزارهای end را برقرار کرد! لطفا با Broker تماس بگیرید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارتباط با سرورهای Back End امکان پذیر نیست! لطفا با بروکر تماس بگیرید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. For the example cluster, the storage back end is a single entity, providing shared file system access across the cluster.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای مثال خوشه، انتهای عقبی انبار یک موجودیت واحد است که دسترسی به سیستم فایل اشتراکی را در سراسر خوشه فراهم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای مثال خوشه، پایان ذخیره سازی یک نهاد واحد است، که دسترسی به سیستم فایل اشتراکی را در میان خوشه فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Design, develop and debug back end web and application server.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طراحی، توسعه و رفع اشکال وب و سرور برنامه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]طراحی، توسعه و بازگرداندن پایان وب و سرور برنامه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The domain expertise for developing back end office systems is not there.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تخصص دامنه برای توسعه سیستم‌های پشتیبان در حال توسعه وجود ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تخصص دامنه برای توسعه سیستم های آفیس انتهایی وجود ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. This will hopefully guarantee a back end - another point the book explains.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کتاب به طور امیدوارانه یک نقطه عقب را تضمین می‌کند - یک نکته دیگر که کتاب توضیح می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امیدوارم این پایان قطعی تضمین شود - یک نکته دیگر که کتاب توضیح می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی Back end در دیکشنری تخصصی

back end
[کامپیوتر] خادم . - عقبه - بخشی از یک سیستم کامپیوتری که مستقیما" با کاربر سروکار ندارد. مثلا" یک سیستم پایگاه داده ای جاری بر روی یک کامپیوتر بزرگ عقبه سیستم است . در حالی که ریز کامپیوترهای مورد استفاده به وسیله آنها برای دسترسی به سیستم جلودار سیستم هستند .
[برق و الکترونیک] بخش آخر مرحله ی پایانی تولید به مراحل خاصی از تولید نیمرساناها شامل بسته بندی ، سوزاندن آزمایشی، آزمایش محیطی اطلاق می شود.
[کامپیوتر] پردازنده خادم .

معنی کلمه Back end به انگلیسی

back end
• computer program that performs background tasks (support program for a computer system, such as a database)

Back end را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Back end

مقداد سلمانپور ١٦:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/١٨
آخر دوره
|

ساناز ١٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩
توسعه هسته سایت یا بخش سمت سرور
|

پیشنهاد شما درباره معنی Back endنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی Back end مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )