برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

Backdraft

معنی کلمه Backdraft به انگلیسی

backdraft
• backdraught, situation when a fire that has absorbed all available oxygen explodes suddenly when more oxygen is re-introduced to the fire; current of air or water that flows backwards down into a pipe or chimney

Backdraft را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
جریان هوایی که در یک فضای بسته مانند اتاق که آتش گرفته و همه ی اکسیژن آن به پایان رسیده با باز کردن در به درون فضا کشیده شده و یک انفجار را پدید میاورد
محدثه فرومدی
بازافروختگی، انفجار ناگهانی
backdraft
انفجار ناگهانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Backdraft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )