برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

Bandanna

/bænˈdænə/ /bænˈdænə/

دستمال گلدار

بررسی کلمه Bandanna

اسم ( noun )
• : تعریف: a large handkerchief with a brightly colored design, sometimes worn on the head or neck.
مشابه: kerchief

واژه Bandanna در جمله های نمونه

1. He knotted the bandanna around his neck.
[ترجمه ترگمان]دستمال را دور گردنش گره زد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At this party, each guest was given a bandanna version of the flag of Texas.
[ترجمه ترگمان]در این مهمانی، هر مهمان یک نسخه گل‌دار از پرچم تگزاس را به او دادند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A woman in a red bandanna was wiping tables.
[ترجمه ترگمان]یک دستمال گلدار قرمز میز را پاک می‌کرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Then, wear a scarf, neck gaiter, or bandanna around your neck, mouth, and nose.
[ترجمه ترگمان]سپس دستمال گردنی، گردن و یا دستمال گل‌دار به گردن، دهان و بینی خود بزنید
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با Bandanna به فارسی

(از ریشه ی سانسکریت) دستمال (بزرگ و رنگین)، دستمال گلدار

معنی کلمه Bandanna به انگلیسی

bandanna
• colored handkerchief
• a bandanna is a large brightly-coloured handkerchief which is worn around a person's neck or head.

Bandanna را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
طرح دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bandanna
کلمه : Bandanna
املای فارسی : بندننا
اشتباه تایپی : ذشدیشددش
عکس Bandanna : در گوگل

آیا معنی Bandanna مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )