برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

Banister

/ˈbænəstər/ /ˈbænɪstə/

معنی: نردهء پلکان
معانی دیگر: نرده ی پلکان، تارمی

بررسی کلمه Banister

اسم ( noun )
(1) تعریف: the rail of a staircase; balustrade.

- She held onto the shiny, wooden banister as she went up the stairs.
[ترجمه ترگمان] همچنان که از پله‌ها بالا می‌رفت نرده چوبی و براق را نگه داشت
[ترجمه گوگل] او بر روی نرده چوبی پیراهن برپا کرد تا او به سمت پله ها برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one of the posts that support such a rail; baluster.

(3) تعریف: the posts and rail together.

واژه Banister در جمله های نمونه

1. She grasped hold of the banister to support herself.
[ترجمه ترگمان]نرده پلکان را گرفت تا از خود دفاع کند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He hugged the banister, counting its bar-like wooden rods until he reached the turn where it met the wall.
[ترجمه ترگمان]نرده پلکان را در آغوش گرفت و میله میله آن را شمرد و تا زمانی که به انتهای آن رسید به دیوار برخورد کرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She grabbed the banister and dragged herself upwards.
[ترجمه ترگمان]نرده پلکان را گرفت و خود را به طرف بالا کشاند
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As I did so I grabbed the banister to save myself.
[ترجمه ترگمان]همان طور که این کار را کردم، نرده پلکان را برداشتم تا خودم را نجات دهم
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ...

مترادف Banister

نردهء پلکان (اسم)
banister

معنی کلمه Banister به انگلیسی

banister
• railing, handrail
• a banister is a rail supported by posts which is fixed along the side of a staircase.
banister back
• style of chair back that has a row of semicircle spindles connecting the top of the chair to the seat
wooden banister
• wooden railing, wooden handrail

Banister را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی banister
کلمه : banister
املای فارسی : بنیستر
اشتباه تایپی : ذشدهسفثق
عکس banister : در گوگل

آیا معنی Banister مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )