برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

Bankable

/ˈbæŋkəbl̩/ /ˈbæŋkəbl̩/

معنی: نقد شدنی در بانک، قابل نقل و انتقال بانکی
معانی دیگر: قابل قبول بانک، بانک پذیر

واژه Bankable در جمله های نمونه

1. this check will be bankable in all our branches
این چک در همه‌ی شعبه‌های ما پذیرفتنی خواهد بود.

2. This movie made him the most bankable star in Hollywood.
[ترجمه ترگمان]این فیلم او را به بهترین ستاره هالیوود تبدیل کرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Had critical respectability and box-office success made Lucas bankable?
[ترجمه ترگمان]آیا این مقام و مقام و مقام و مقام و مقام و مقام و مقام شرکت لوکاس bankable را به خود جلب کرده بود؟
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Swayze has become a bankable star.
[ترجمه ترگمان]Swayze به یک ستاره تبدیل شده‌است
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Overseas, then, is where burgers have become most bankable.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف Bankable

نقد شدنی در بانک (صفت)
bankable
قابل نقل و انتقال بانکی (صفت)
bankable

معنی کلمه Bankable به انگلیسی

bankable
• can be received and processed by a bank

Bankable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ghazaleh Salimi
bankable star
an actor famous or charismatic enough to be "capable of guaranteeing box-office success simply by showing up in a movie
بازیگران ستاره و پولساز
علی پورمعصومی
پول ساز، پردرآمد
Adel Chaichian
سودده، موفق، مطمئن، اطمینان بخش
مقداد سلمانپور
در پروژه: بانک پذیر.
مراد طرحی است که علاوه بر سودآوری، توان بازپرداخت اقساط وام خود را نیز داشته باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bankable
کلمه : bankable
املای فارسی : بنکبل
اشتباه تایپی : ذشدنشذمث
عکس bankable : در گوگل

آیا معنی Bankable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )