برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Base - form - of - the - verb

Base form of the verb

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setare
بعد از فعل پایه
Fatima
بعد از فعل
Ayda
بعد از فعل اصلی (پایه)
رمضانخانی
شکل اصلی فعل
MAHDI
شکل و ظاهر اصلی فعل پایه فعل وریشه فعل
s
فرم پایه
Mahdi Amjadi
بعد از فعل اصلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Base form of the verb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )