برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1317 100 1

Bath mat

بررسی کلمه Bath mat

اسم ( noun )
• : تعریف: a rug or mat of absorbent or rubberized material used next to, or in, a bathtub.

واژه Bath mat در جمله های نمونه

1. Change bath towels, bath mat and hand towels.
[ترجمه ترگمان]حوله‌های حمام، mat حمام و حوله‌های دستی را عوض کنید
[ترجمه گوگل]حوله های حمام، حمام و حوله های دست را تغییر دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My mother cleans the bath mat every week.
[ترجمه ترگمان]مادرم هر هفته حوله حمام را تمیز می‌کند
[ترجمه گوگل]مادرم هر هفته تمیز حمام می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Living Moss Bath Mat Constructed of a decay-resistant foam called plastazote, this bath mat is a nursery for three varieties of living moss: ball mass, island moss and forest moss.
[ترجمه ترگمان]این فرش حمام یک مهد کودک است که سه نوع خزه زنده دارد: توده توپ، خزه جزیره و خزه جنگلی
[ترجمه گوگل]مات حمام مسی ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فساد به نام پلاسمایی، این حمام حمام مهد کودک برای سه نوع توده گل مصنوعی، جزیره خزه و جنگل جنگل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. a non-slip bath mat.
[ترجمه ترگمان]یک تشک حمام بدون لغزش
[ترجمه گوگل]مات حمام غیر لغزش ...

Bath mat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم
حوله حمام (لباس بلند برای خشک کردن بدن و پوشیدن بعد حمام)
na
پادری حمام
Mehrdad Sayehban
حوله بغل وان روی زمین
(حوله ای که برای سُر نخوردن یا خیس نشدن زمین بغل وان میزارن)
a piece of material that you stand on after getting out of a bath or shower to stop the floor from getting wet, or a piece of rubber that is put inside the bath or shower to prevent you sliding and falling

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Bath mat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )