برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Be - Up - to - your - eyes - in - something

Be Up to your eyes in something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
To be very busy with sth
شدیدا مشغول کاری بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Be Up to your eyes in something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )