برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Be - too - much - for - someone

Be too much for someone

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
برای کسی موقعیت یا تجربه دشواری بودن!
The effort of climbing the stairs had been too much for the old man
تلاش برای بالا رفتن از پله ها موقعیت دشواری برای پیرمرد بوده است!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Be too much for someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )