برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Beat into

Beat into را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
هم زدن مخلوط کردن، تو کله کسی فروکردن،فهماندن، القا کردن،ریختن ومیکس کردن اضاف کردن توی میکسر ،وادار کردن کسی به انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Beat into مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )