برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

Beautiful

/ˈbjuːtəfl̩/ /ˈbjuːtəfl̩/

معنی: خوبرو، خوبرو، خوش منظر، خوب، خوشرو، فرخ، زیبا، قشنگ، خوشگل، عالی، شکیل، باصفا، خوش اندام، خوش روی
معانی دیگر: نیک رو، دلکش، مه رو، جمیل، نیکو، (حرف ندا) عالی !، به به !

بررسی کلمه Beautiful

صفت ( adjective )
(1) تعریف: delighting the senses; having beauty; lovely.
مترادف: beauteous, divine, exquisite, fair, good-looking, gorgeous, lovely, ravishing
متضاد: hideous, ugly
مشابه: attractive, becoming, comely, engaging, glorious, graceful, handsome, pretty, resplendent, seemly, sexy, shapely, sightly, stunning, winning, winsome

- The moonlight looked beautiful reflected in the lake.
[ترجمه امیر mohammad] مهتاب در دریاچه نمایانگر زیبایی بود.
|
[ترجمه siavash] نور مهتاب که روی دریاچه افتاد زیبا به نظر می رسید
|
[ترجمه محمد حیدری] انعکاس نور مهتاب در دریاچه زیبا به نظر رسید.|
[ترجمه ترگمان] نور مهتاب روی دریاچه منعکس می‌شد
[ترجمه گوگل] مهتاب زیبا زیبا در دریاچه منعکس ...

واژه Beautiful در جمله های نمونه

1. beautiful fjords perforate the coastline
خلیج‌های زیبا ساحل را مضرس می‌کنند.

2. beautiful poem
شعر زیبا

3. beautiful rock formations in underground caves
اشکال زیبای سنگ در غارهای زیرزمینی

4. a beautiful smile illuminated her face
لبخند زیبایی صورت او را منورکرد.

5. a beautiful spot where one could commune with nature
مکانی زیبا که در آن یگانگی با طبیعت میسر بود.

6. a beautiful woman
زن خوشگل

7. a beautiful woman of high character
زنی زیبا با شخصیت والا

8. her beautiful face mantled with emotion
چهره‌ی زیبای او از شدت احساسات گلگون شد.

9. the beautiful and the ugly
زیبا و زشت

10. the beautiful chiming of the clock at the city hall
آهنگ زیبای ساعت ساختمان شهرداری

11. the beautiful delilah tempted samson into kissing her
دلیله‌ی زیبا سامسون را وسوسه کرد که او را ببوسد.

12. the beautiful wheel of the birds over the lake
چرخ‌زنی زیبای پرندگان بر فراز دریاچه

...

مترادف Beautiful

خوبرو (اسم)
beauty , beautiful , fair
خوبرو (صفت)
handsome , beautiful , fair , comely
خوش منظر (صفت)
handsome , beautiful , spiffy , comely , scenic , seemly , good-looking
خوب (صفت)
good , suitable , super , acceptable , pleasant , well , nice , fine , ok , kind , handsome , beautiful , okay , pretty , applicable , fortunate , goodly , pukka , pucka , okey , wally , well-groomed
خوشرو (صفت)
affable , smiling , handsome , beautiful , cordial , genial , good-looking
فرخ (صفت)
happy , auspicious , beautiful , graceful , fortunate , magnificent
زیبا (صفت)
cute , yummy , handsome , beautiful , scrumptious , spiffy , fair , beauteous , elegant , picturesque , goodly , well-favored , well-favoured , bonnie , bonny , chic , stylish , dinky , eyeful , pulchritudinous
قشنگ (صفت)
beautiful , spry , pretty , beauteous , cheesy , goodly , pert , spruce , good-looking , pretty-pretty
خوشگل (صفت)
beautiful , well-favored , well-favoured
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
شکیل (صفت)
beautiful , shapely , pretty
باصفا (صفت)
clear , pleasant , pleasing , beautiful
خوش اندام (صفت)
handsome , beautiful , shapely , slim , well-built
خوش روی (صفت)
handsome , beautiful , cordial

معنی عبارات مرتبط با Beautiful به فارسی

(با the) مردم پولدار و خوش پوش (با b و p بزرگ هم می نویسند)
دارای زیبائی، استثنائی یا فوق العاده
1- زیبایان، مه رویان 2- قشنگ، زیبا

معنی کلمه Beautiful به انگلیسی

beautiful
• pretty, fair; handsome, good-looking
• you say that someone or something is beautiful when you find them very attractive or pleasant.
• you can describe something that someone does as beautiful when they do it very skilfully.
beautiful girl
• very good-looking young woman, very pretty girl
beautiful people
• society elite; famous and good looking people in a society; cream of the crop
beautiful sight
• nice-looking vista, attractive scene
incredibly beautiful
• astonishingly attractive, tremendously good-looking, very lovely
the bold and the beautiful
• american television soap opera

Beautiful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساینا
زیبا
Maedeh
قشنگ
Mahsa
شگفت انگیز
hengame
زیبا . قشنگ . خوشگل . عالی .
مبین
خوش قد و قامت
فرزاد ک پ
pleasing the senses or mind aesthetically. لذت بردن حواس و ذهن از زیبایی.
"beautiful poetry" شعر زیبا

of a very high standard; excellent. یک استاندارد بسیار بالا؛ عالی
"she spoke in beautiful English""او عالی انگلیسی صحبت میکنه"

synonyms: attractive, pretty, handsome, good-looking, nice-looking, pleasing, alluring, prepossessing, as pretty as a picture; lovely, charming, delightful, appealing, engaging, winsome; ravishing, gorgeous, heavenly, stunning, arresting, glamorous, irresistible, bewitching, beguiling; graceful, elegant, exquisite, aesthetic, artistic, decorative, magnificent; bonny; informalhot, tasty, divine, knockout, drop-dead gorgeous, fanciable, beddable, easy on the eye; informalfit, smashing; informalcute, foxy; informalbeaut, spunky; formalbeauteous; archaiccomely, fair; raresightly, pulchritudinous
"a beautiful young woman"
antonyms: ugly
of a very high standard; excellent.
"she spoke in beautiful English"
زهرا
زیبا
قشنگ
⭐️neshat daryayi
Pretty wife and beautiful little twin child
همسر زیبا رو و فرزند دو قلو خوشگل ❤️❤️♾
يار دلواري
The shape was beautiful and the shape of the surgery beauty became even more beautiful Where do you get all that luck
خوش فرم بود عمل زیبایی خوش فرم تر هم شده
تو این همه شانس رو از کجا داری ?😅😄😂
tinabailari
she is more beautiful than her sister
او از خواهرش خوشگل تره
📒📒
رئیس الاجنات
Beautiful
زیبا-قشنگ-خوشگل-خوب-عالی-شکیل-باصفا-خوبرو-خوش منظر-فرخ
یوسف صابری
صاحب جمال
tinabailari
زیبا 🏴‍☠️🏴‍☠️
a beautiful woman or child has perfect good looks
Grace Kelly was a very beautiful woman

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beautiful
کلمه : beautiful
املای فارسی : بیوتیفول
اشتباه تایپی : ذثشعفهبعم
عکس beautiful : در گوگل

آیا معنی Beautiful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )