برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1331 100 1

Beck

/ˈbek/ /bek/

معنی: اشاره، تکان سر یا دست، تعظیم کردن، سرتکان دادن
معانی دیگر: حرکت سر یا دست به منظور صدا زدن، ایما، (قدیمی) احضار کردن، (با حرکت سر یا دست) فراخواندن، (شمال انگلیس) جوی، نهر (به ویژه اگر کف آن سنگلاخی باشد)، باسرتصدیق کردن یاحالی کردن چیزی

بررسی کلمه Beck

اسم ( noun )
عبارات: at someone's beck and call
• : تعریف: a gesture of beckoning; summons.

واژه Beck در جمله های نمونه

1. at the beck and call of
در اختیار،مطیع

2. she is at the beck and call of her husband
او هر چه شوهرش دستور بدهد بی چون و چرا انجام می‌دهد.

3. The king has always had servants at his beck and call.
[ترجمه ترگمان]پادشاه همیشه نوکر خودش را دارد و به او تلفن می‌زند
[ترجمه گوگل]پادشاه همواره در حال خدمتگزار و تماس بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm not at your beck and call, you know.
[ترجمه ترگمان]من در خدمت شما نیستم و به شما تلفن می‌زنم، می‌دانید که
[ترجمه گوگل]من با شما تماس نگرفته ام و میدانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Don't expect to have me at your beck and call.
[ترجمه ترگمان]انتظار نداشته باش منو تو your داشته باشی و با من تماس بگیری
[ترجمه گوگل]انتظار نداشته باشید که با من تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She is constantly at the beck and call of her invalid father.
...

مترادف Beck

اشاره (اسم)
slur , inkling , action , gesture , mention , hint , indication , allusion , warning , innuendo , suggestion , manifest , ensign , beck , symbol , gest , insinuation , referral
تکان سر یا دست (اسم)
beck
تعظیم کردن (فعل)
bow , bend , beck
سرتکان دادن (فعل)
bow , beck , nod

معنی Beck در دیکشنری تخصصی

[نساجی] مخزن آهار
[نساجی] دستگاه رنگرزی پارچه
[نساجی] حمام رنگ روباز

معنی کلمه Beck به انگلیسی

beck
• family name
• command; beckoning gesture; shortened form of beckon
• if you are at someone's beck and call, you are constantly available and ready to do what they ask; used showing disapproval.
baal beck
• town in lebanon

Beck را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beck
کلمه : beck
املای فارسی : بکک
اشتباه تایپی : ذثزن
عکس beck : در گوگل

آیا معنی Beck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )