برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

Bedspread

/ˈbedˌspred/ /ˈbedspred/

معنی: چادر شب رختخواب، روپوش تختخواب
معانی دیگر: روبستری، چادرشب روی رختخواب، مقرمه، بستر آهنگ

بررسی کلمه Bedspread

اسم ( noun )
• : تعریف: a covering for a bed that is generally used over blankets or other bed covering.
مشابه: spread

واژه Bedspread در جمله های نمونه

1. She truned him down like a bedspread.
[ترجمه ترگمان]مثل روتختی سرش را پایین آورد
[ترجمه گوگل]او مثل یک دستمال مرطوب را لرزاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The bedspread was embroidered with cross-stitch.
[ترجمه ترگمان]روی روتختی گلدوزی شده بود
[ترجمه گوگل]روتختی با دوختن کراس دوخته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Vicky's dark head rose from the bedspread.
[ترجمه ترگمان]سر تیره ویکی از روی روتختی بلند شد
[ترجمه گوگل]سر تیره ویکی از روتختی افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mary is stitching a bedspread.
[ترجمه ترگمان] مری داره روتختی می‌دوخت
[ترجمه گوگل]مریم دوختن روپوش دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The other was mussed, the bedspread pulled down and the pillows stacked against ...

مترادف Bedspread

چادر شب رختخواب (اسم)
bedspread
روپوش تختخواب (اسم)
bedspread , counterpane , coverlet

معنی کلمه Bedspread به انگلیسی

bedspread
• covering for a bed (i.e. blanket or quilt)
• a bedspread is a decorative cover which is put over a bed.

Bedspread را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
روتختی
na
روتختی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bedspread
کلمه : bedspread
املای فارسی : بدسپرید
اشتباه تایپی : ذثیسحقثشی
عکس bedspread : در گوگل

آیا معنی Bedspread مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )