برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Behavioural purpose

Behavioural purpose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
اهداف عملکردی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Behavioural purpose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )