برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1291 100 1

Bier

/ˈbiːr/ /bɪə/

معنی: مقبره، مزار، تخت روان، جسد، لاشه، جای گذاردن تابوت در قبر
معانی دیگر: تابوت و پایه ها و زیرسازی آن

بررسی کلمه Bier

اسم ( noun )
• : تعریف: a frame or stand on which a corpse, sometimes in a coffin, is laid prior to burial.

- Flower wreaths were laid around the funeral bier.
[ترجمه ترگمان] حلقه‌های گل به دور تابوت ختم شده بودند
[ترجمه گوگل] انواع درختان گل در اطراف مراسم تشییع جنازه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Bier در جمله های نمونه

1. This was a bier, he said.
[ترجمه ترگمان]گفت: این یک تابوت بود
[ترجمه گوگل]او گفت، این یک بیور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Even the female mourners, who followed the bier, were few in number and boringly subdued.
[ترجمه ترگمان]حتی عزاداری زنان نیز که به دنبال تابوت روان شدند تعداد کمی از آن‌ها کم و بیش مطیع بودند
[ترجمه گوگل]حتی مورچه های زن که به دنبال زنبور عسل بودند، تعداد کمی داشتند و با خستگی مفرط
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An archbishop presided at her requiem and her bier was carried through the city by leading members of the civil authorities.
[ترجمه ترگمان]یک اسقف اعظم که به ریاست کلیسای حضرت محمد منصوب شده‌بود و تابوت او توسط اعضای برجسته مقامات مدنی از طریق شهر حمل می‌شد
[ترجمه گوگل]یکی از اسقف اعظم، او را به اجدادش دعوت کرد و از طریق رهبری اعضای مقامات مدنی از طریق این شهر عبور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They deposited the supposed corpse on the bier.
[ترجمه ترگمان]جنازه را روی تابوت گذاشتند
[ترجمه گوگل] ...

مترادف Bier

مقبره (اسم)
bier , tomb , mausoleum , monument , sepulcher , graveyard , sepulture , tumulus
مزار (اسم)
bier , tomb , sepulcher , sepulchre
تخت روان (اسم)
litter , bier , stretcher , palanquin , palankeen , ski lift
جسد (اسم)
bier , body , corpse , cadaver , carcase
لاشه (اسم)
bier , body , corpse , cadaver , carcass , carrion , offal
جای گذاردن تابوت در قبر (اسم)
bier

معنی کلمه Bier به انگلیسی

bier
• stand, platform (for a coffin)
• a bier is a movable stand or frame on which a corpse or coffin is placed or carried at a funeral.

Bier را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
تابوت بدون سرپوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bier
کلمه : Bier
املای فارسی : بیر
اشتباه تایپی : ذهثق
عکس Bier : در گوگل

آیا معنی Bier مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )