برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Bite your tongue

Bite your tongue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیمین
زبونتو گاز بگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Bite your tongue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )