برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1355 100 1

Blue blood

/ˈbluːˈbləd/ /bluːblʌd/

معنی: عضو طبقه اشراف، اشراف زاده
معانی دیگر: اصل و نسب اشرافی، نجابت خانوادگی، نجیب زاده

بررسی کلمه Blue blood

اسم ( noun )
مشتقات: blue-blooded (adj.)
(1) تعریف: noble, aristocratic, or socially prominent lineage.

(2) تعریف: a person with such lineage; aristocrat.
مشابه: aristocrat, noble, patrician, peer

واژه Blue blood در جمله های نمونه

1. Blue blood flowed in the vein.
[ترجمه ترگمان]خون آبی در رگ جاری شد
[ترجمه گوگل]خون آبی در ورید جریان دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There are blue devils and blue ribbons and blue bloods.
[ترجمه ترگمان]ان جا شیطان آبی و روبان‌های آبی و خون آبی وجود دارد
[ترجمه گوگل]شیاطین آبی و نوارهای آبی و خون آبی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Is that why the angel has blue blood?
[ترجمه ترگمان]برای همین است که فرشته خون آبی دارد؟
[ترجمه گوگل]چرا فرشته خون آبی دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The lady speaks, acts and walks as a blue blood.
[ترجمه ترگمان]خانم حرف می‌زند، عمل می‌کند و مثل یک خون آبی راه می‌رود
[ترجمه گوگل]خانم به عنوان یک خون آبی صحبت می کند، عمل می کند و پیاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Blue blood

عضو طبقه اشراف (اسم)
blue blood
اشراف زاده (اسم)
blue blood

معنی کلمه Blue blood به انگلیسی

blue blood
• aristocrat, nobleman

Blue blood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قادر شکوفان
آقازاده
يار دلواري
ژن خوب، اشراف زاده ⭐️❤️♾🌕🧿🤩🥰
l'm in love with you عاشقتم
Hizan
Purpose
Hizan
آقازاده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی blue blood
کلمه : blue blood
املای فارسی : بلوا بلاد
اشتباه تایپی : ذمعث ذمخخی
عکس blue blood : در گوگل

آیا معنی Blue blood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )