برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Blue collars

Blue collars را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام نصرتی
طبقه کارگری
گلی افجه
کارگرانی که با دست و نیروی بدنی کار می کنند .
کار بدنی
کار بدون کمک ابزار ماشینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Blue collars مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )