برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Bomb - ass

Bomb ass

Bomb ass را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خرمی
Excellent; great; very successful.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Bomb ass مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )