برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1281 100 1

Bookmark

/ˈbʊkmɑːrk/ /ˈbʊkmɑːk/

معنی: چوب الف، نشان لای کتاب
معانی دیگر: (هر چیز که برای نشان دادن این که تا کجا خوانده اند لای صفحات کتاب بگذارند) نشان لای کتاب

بررسی کلمه Bookmark

اسم ( noun )
(1) تعریف: a strip of leather, fabric, or paper placed between pages to mark a place in a book.

(2) تعریف: in computing, a user's stored link to a previously visited location on the Internet, often displayed on-screen as a menu item or icon.

- He has organized his bookmarks into twenty subject categories.
[ترجمه ترگمان] او bookmarks را به بیست رده موضوع تقسیم کرده‌است
[ترجمه گوگل] او بوک مارک های خود را به دو دسته موضوع اختصاص داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Bookmark در جمله های نمونه

1. Don't forget to bookmark this page.
[ترجمه ترگمان]فراموش نکنید که در این صفحه چوب‌الف گذاشته شود
[ترجمه گوگل]فراموش نکنید که این صفحه را نشانه گذاری کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I created a bookmark for my favourite website.
[ترجمه عاطی] من یک نشانه برای وبسایت مورد علاقه ام درست کردم.
|
[ترجمه ترگمان]من یک چوب‌الف برای وب سایت مورد علاقه من ایجاد کردم
[ترجمه گوگل]یک نشانه برای وبسایت مورد علاقه من ایجاد کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Keep this site as a bookmark.
[ترجمه ترگمان]این مکان را به عنوان یک چوب‌الف نگاه دارید
[ترجمه گوگل]این سایت را به عنوان یک نشانه نگهدارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do you want to bookmark this site?
...

مترادف Bookmark

چوب الف (اسم)
bookmark
نشان لای کتاب (اسم)
bookmark

معنی کلمه Bookmark به انگلیسی

bookmark
• save a piece of information for future use; save the address of a web site on one's list of favorites (computers)
• page marker, something used to mark the page of a book (strip of paper, fabric or leather inserted between the pages of a book); internet address saved in a user's list of favorite sites (computers)
• a bookmark is a narrow piece of card or leather that you put between the pages of a book so that you can find a particular page easily.

Bookmark را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد نورانی
برگزیدن، نشانه‌گذاری کردن، علامت گذاشتن، نشان‌دار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bookmark
کلمه : bookmark
املای فارسی : بوکمارک
اشتباه تایپی : ذخخنئشقن
عکس bookmark : در گوگل

آیا معنی Bookmark مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )