برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1356 100 1

Bottle up


(انگلیس - خودمانی) جازدن، لنگ انداختن، زه زدن، 1- احاطه کردن، گیرانداختن (قوای دشمن و غیره) 2- (احساسات و غیره) سرکوب کردن

بررسی کلمه Bottle up

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to restrain or suppress.
مشابه: hold, repress

- He bottled up his grief.
[ترجمه مرجان] او غم و اندوه خود را سرکوب کرد
|
[ترجمه Atiye] او حزن خود را سرکوب کرد
|
[ترجمه ترگمان] غم و اندوه خود را از دست داد
[ترجمه گوگل] او غم و اندوه خود را بطری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to enclose or block.

- The crowd had bottled up the exit.
[ترجمه ترگمان] جمعیت در حال خروج بودند
[ترجمه گوگل] جمعیت در حال خروج از بطری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Bottle up در جمله های نمونه

1. Don't bottle up your anger; Let it out.
[ترجمه کامران حسینی] خشم خود را سرکوب نکن; اجازه بده ابراز شود
|
[ترجمه ترگمان]عصبانیت نکن، بذار بره بیرون
[ترجمه گوگل]خشم خود را بپوشانید بیایید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Instead of discussing their problems, they bottle up all their anger and resentment.
[ترجمه ترگمان]به جای بحث در مورد مشکلات خود، تمام عصبانیت و دلخوری خود را از بین می‌برند
[ترجمه گوگل]به جای بحث در مورد مشکلاتشان، آنها خشم و خشم خود را از بین میبرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He dredged a bottle up that swam on the water.
[ترجمه ترگمان]یک بطری را که روی آب شنا می‌کرد، دیده بود
[ترجمه گوگل]او یک بطری را که در آب شنا می کرد، غرق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه Bottle up به انگلیسی

bottle up
• restrain one's emotions, conquer one's feelings

Bottle up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان حجتی
don't bottled up your feelings, try to get them off your chest
احساساتت را توی خودت نگه ندار. بریزشون بریز.
حسین اسماعیلی زاد
کنترل احساسات، مخفی نگه داشتن احساسات
🐾 مهدی صباغ
سرکوب کردن احساسات
نشان ندادن عواطف درونی
فرزان فرقانی فر
نگه داشتن احساسات در درون خود ( مانند یک انسان درون گرا )
توی خودش ریختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bottle up
کلمه : bottle up
املای فارسی : باتل آاپ
اشتباه تایپی : ذخففمث عح
عکس bottle up : در گوگل

آیا معنی Bottle up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )