برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1322 100 1

Bucaros earth

معنی Bucaros earth در دیکشنری تخصصی

Bucaros earth
[زمین شناسی] خاک بوکاروس، نوعی رس گل اخرائی که در اسپانیا تهیه می شود وبر روی آتش تولید رنگ قرمز زیبائی را می کند

Bucaros earth را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Bucaros earth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )