برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

Buckeye

/ˈbəˌkaɪ/ /ˈbəˌkaɪ/

معنی: گیاهی شبیه شاهبلوط هندی
معانی دیگر: (گیاه شناسی) چشم گوزن (انواع درختان جنس aesculus از خانواده ی horse-chestnut)

بررسی کلمه Buckeye

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various deciduous trees and shrubs related to the horse chestnut.

(2) تعریف: the nut of this tree.

واژه Buckeye در جمله های نمونه

1. They lived in a dusty adobe house along Buckeye Road.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در یک خانه قدیمی dusty در امتداد جاده Buckeye زندگی می‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها در یک خانه ی غبارآلود در کنار Buckeye Road زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Buckeye Lake reaches depths of eight to ten feet.
[ترجمه ترگمان]دریاچه گراس به اعماق هشت و ده قدم می‌رسد
[ترجمه گوگل]دریاچه Buckeye به عمق هشت تا ده فوت می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Planning for the 2008 Buckeye Classic is underway!
[ترجمه ترگمان]برنامه‌ریزی برای the کلاسیک ۲۰۰۸ در حال انجام است!
[ترجمه گوگل]برنامه ریزی برای 2008 Buckeye Classic در حال انجام است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Both in engineering projects such as the fastest hydrogen fuel cell car in the world (Buckeye Bullet), Baja, etc and with everything else associated with the school: clubs, classes, activities.
[ترجمه ترگمان]هر دو در پروژه‌های مهندسی مثل سریع‌ترین ماشین پیل سوختی در دنیا (buckeye Bullet)، باخا و غیره و همه چی ...

مترادف Buckeye

گیاهی شبیه شاهبلوط هندی (اسم)
buckeye

معنی کلمه Buckeye به انگلیسی

buckeye
• type of american chestnut tree; type of american butterfly; cheap or inferior person or thing (i.e. unoriginal painting)

Buckeye را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
درخت باکای / درخت شاه بلوط اوهایو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی buckeye
کلمه : buckeye
املای فارسی : بوککهٔ
اشتباه تایپی : ذعزنثغث
عکس buckeye : در گوگل

آیا معنی Buckeye مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )